Tarot, horoszkóp...

HTML

Asztro suli 10. óra

2009.05.28. 07:05 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

Következik: az OROSZLÁN jegye.

 

Az Oroszlán tüzes, fix, pozitív jegy.

Jellegzetessége: "megmutatom, hogy mit tudok" - nagy önbizalom

Alapelve a kreatívitás, vakmerőség, és hogy legyen a társa különleges.

Erőssége: a szeretet, mely uralja a szívet, és az, hogy nagyon tud kűzdeni. Nem megalkuvó.

Gyengéje: a büszkeség, hiúság, uralkodni akar 

Bolygoja a Nap, de jól érz magát ebben a jegyben a Pallas Athene és a Mars is. 

A Nap az Uralkodó, a Mars a hadvezére

A jegy július 22 - augusztus 22. ig tart

A kataklizma előtti aranykort uralja: i.e. 11500 - 9100-ig tartott Korszaká virágzó kultúrák, a bőség, gazdagság jellemzi - ez a Paradicsom.

MIkor elpusztul, azt a keveset, ami megmarad, igyekeznek átmenteni.

Az Oroszlán, mint jegy, kombinálja a kiáradó energiát a tűznek az inspirációjával és lendületével, és a Fix jegyeknek a biztonságra törekvésével

Megtartó energiát képvisel, a nyár második hónapja, Fix nyár.

Nincs szüksége, hogy megküzdjön a hatalomért, az Oroszlán férfi pld. mindíg uralkodik: jelképe a sörény. 

A jegy uralkodója a Nap, jele egy körben egy pont, mely a megnyilvánult EGY-et hangsúlyozza.

Más szimbólumrendszerek  gyakran fallikus erőt megjelenítő sugarakkal, vagy egy kereszttel megosztott napkerékkel ábrázolják. A napkorongot idézi a szentostya és a templomok rózsaablakai. 

10500 éve foglalkozik vele az emberiség. Születésnapkor tér vissza, keringési ideje 1 év. Központi égitest, az egész rendszer kormányzója, a fény, a meleg, az élet forrása, ami felemeli, felügyeli, irányítja a nagy társadalmi és erkölcsi értékeket.

Bűvös hatása van, pompa, fény, ragyogás, látványos cselekedetek jellemzik.

E a legfőbb nemző, hím, teljes felsőbbrendűségében, gőgösségében, kevélységében a felfokozott ÉN kifejeződése.

Tevékeny, tüzes, férfias jellegű. 

Az a jegy, amely a Napban áll a legmagasabb rezgéseiben akarja megtapasztalni a jegyre jellemzőket, és ezért egész életünkben tanuljuk.

Biztonságot nyújt, és kiáradó önbizalmat ad.

A ház helyzete pedig megmutatja, hol és hogyan kell ragyognunk. (ez egy másik óra anyaga is lesz). Nehéz megvalósítani ezt az utat általában.

Női képletekben jelezheti az apát, a férjet is.

A Nap az összes erők forrása, az életöröm hordozója. 

Mitológiájában legfőbb megtestesítői RÁ a napisten Egyiptomban, HELIOS Görögországban, és ugyanott APOLLON. 

Az oroszlánt már a mezopotámiai kultúra is a Nappal azonosította.

Az ókori népek istenek formájában tisztelték a Napot. Egyiptomban a RA (RE) testesítette meg a napistent és neve is "Nap"-ot jelent.

Róla azt tartja a mítosz, hogy minden reggel gyermekként jön a világra, déltájban felnő és estefelé törékeny öreg ember lesz, aki éjjel meghal. Tizenkét órás éjszakai útja során Ra éjszakai bárkájában utazta be a Föld alsó, láthatatlan felét, míg nappal az égen hajózott a "millió éves bárká"-ban.

A sólyomfejű Hórusz is eredetileg az ég istene volt, a Nap és a Hold voltak a szemei. Később hadiisten lett. 

A klasszikus Görögországban templomot emeltek Heliosznak a napistennek.

Helioszt eleinte "magasn járó"-nak és "a ragyogó"-nak hívták, aki mindent lát és hall, és ismer minden jó és rossz cselekedetet Így Heliosz fedezte fel Mars és Aphrodité viszonyát, és mondta el az istennő férjének, Hephaisztosznak.

Mint a fény istene, Heliosz volt szemünk fényének is az ura, ezért tudott vakokat meggyógyítani és a bűnösöket vaksággal sújtani. 

Apollónt, Zeusz és Létó fiát szintén a "ragyogó"-nak hívták, (Phoibosz),

Apollon, a görögök és rómaiak legnagyobb istene egyike lett a napisteneknek, de a prófétálás és művészetek - mindenekelőtt a zene - főistene is volt, és itt is a kapcsolódás az Oroszlán jegyéhez.

Úgy menti meg az embereket a bajtól, hogy elűzi a sötétséget - az éjszakát, melynek természetesen ő az ellensége - és a tudat fényét, és a megismerés képességét adományozza nekik. 

Itt megtaláljuk az Oroszlán útját: elsősorban nem arról van szó, hogy ő az általános csodálat és figyelem központja, ahogyan az Oroszlánt gyakran bemutatják. Az Oroszlán ura a Nap, és a Nap szimbolizálja utunkat az önálló személyiség felé, amely megmutatkozik a konkrét cselekedetekben is. Az Oroszlán jegyű ember szabad, független személyiséget akar megteremteni, mely növekvő belső kisugárzása révén elismerést és szociális hatalmat kap.

Ez az út azon a tudatosodáson és önismereten keresztül vezet, melyre a delphoi jósda felirata ösztönöz: "Ismerd meg önmagad!". Csak akkor válhatunk teljes, érett személyiségekké, ha már megismertük önmagunkat. 

Az Oroszlán mítoszok történetében foglal helyet Heraklesz is, aki Hera kegyeltjének, Eurystheusznak a parancsára megöli az oroszlánt, és magára teríti a bundáját, így az oroszlán által szimbolizált ösztönök urává válik, és ezzel elnyeri az állat erejét és legyőzhetetlenségét. Önmaga ura lesz, olyan ember, aki ereje, bátorsága és önbizalma teljében van, mivel legyőzte (magában) az állatot - atz oroszlán itt a meg nem szelidített vadságot jelképezi.

Heraklesz mítosza felveti a kérdést, hogy mi az önuralom helyes mértéke, és meddig kell kiélnünk ösztöneinket úgy, hogy ne távolodjunk el az emberségünktől és érzéseinktől. 

Az Oroszlán mithológiájához még Sehmet köthető (Oroszlán fej), Kübele kisázsiai pusztítás istennő, és a Théba-i Szfinx.

Itt emlitjük meg a tiszta lelkű Parszifált, legendája kapcsolódik az Oroszlánhoz. Ő középkori mondai hős, Artus kerekasztal társaságának lovagja, majd a Grál királya. (Grál: annak a csodálatos erejű tálnak a neve, melybe Krisztus vérét felfogták)

Parszifálnak meg kell tanulnia a saját bőrén az uralkodást (Ember ismerd meg önmagad!).

Egyes nézetek szerint az Oroszlán szimbóluma a földön lapuló oroszlán hátára simuló farka.  Egy régebbi értelmezés szerint ez a szimbólum a már a kőkorszakban is alkalmazott kígyójelre vezethető vissza. A kígyó a Nap ősi állatszimbóluma, s ezért a hatalmat és a kiemelkedést jelöli.

Maga az oroszlán is elterjedt szimbólum, melynek az állatok királyaként Nap jellegű jelentést tulajdonítottak és általában szoros összefüggésbe hozták a fénnyel.

Az oroszlán hatalmas ereje, aranysárga színe, sugárzó sörénye és az a neki tulajdonított sajátosság, hogy soha nem húnyja le a szemét - érthetővé teszik a fénnyel való összehasonlítást. 

A szimbólumnak (jelnek) is van mithológiája: a Mithrasz kultuszban az oroszlán a Napot jelképezte.

A királyoknak és királynőknek a szokása, hogy arany koronát tettek a fejükre, a napistenek tiszteletére nyúlik vissza.

Ugyanígy az is, hogy a szenteket glóriával ábrázolják.

A fény, a fénykoszorú, az oroszlán ereje szombolizálja a hatalmat, ragyogást és uralmat, de a bölcsességet és igazságosságot is. 

Az Oroszlán jegyű embernek nagy a belső tartása, a Nap energiája miatt sok irányú a képessége, jók a megérzései a tűz energia miatt.

Különleges képességei lehetnek, és mikor Aszcendens, akkor mindíg meg is csillogtatja.

Kitartó, makacsul ragaszkodik az elveihez és nehezen alkalmazkodik az új helyzetekhez. Széles látókörű, a részletek nem érdeklik.

Munkájában szüksége van olyan helyzetekre, amikor "leborulnak" előtte.

Soha nem képes a háttérben maradni. Nagyon kreatív, van kézügyessége általában. A Nap jegyét egész életünkben építjük, ez különösen igaz az Oroszlánra.

Nem mindíg van jóban az apjával. 

Az Oroszlán imádja a rituálékat: a vallást, a szereplést, a diplomáciát, nagyon jó tanár, szép a hangja és nem ritkán Tv. személyiség.

Büszke arra, amit megteremt. A siker mindenütt fontos számára.

Ha nem tud szülni, valamiben meg kell keresnie a kreatívitását.

Nagyon büszke és a kudarcokat nehezen viseli. Olyankor nem harcol, mint a Kos, hanem elvonul. 

Az Oroszlán központi szerepre törekszik, és a melegséget stabilan, magabiztosan, kiszámíthatóan áramoltatja. Megbízhatóságával kivívja embertársai bizalmát. Olyan vezető típus, aki szélesebb közösségek irányítására alkalmas - oroszlánrészt vállal.

Nála nincs kapkodás, nincs "szalmaláng fellobbanás". Ő a biztos kéz. 

Ám az erőssége, hogy minden köróülmények között számíthatunk rá, a gyengéjévé is válhat. és bukásának előidézője lehet, ha változtatásra képtelenné válik. Ha időben felismeri, hogy nem a tükröt tartó világot, hanem önmagát kell átalakítania, máris lépéseket tesz az egyensúly felé. 

Nagyon aktív, gyorsan túlpörgeti magát, ilyenkor szüksége van a pihenésre. Nehezen viseli a téli hónapokat. Ilyenkor gyakran jellemző rá a depresszió.

Hűséges, és a legmélyebb szeretetet ő tudja adni.

A női Oroszlán nem megy bele méltóságán aluli helzetekbe. Ha megcsalják, elmegy. Gyorsan sérül, a társától ugyanolyan mély érzést vár, mint amilyent ő ad.

A férfi akkor lesz hűtlen, ha nem kapja meg a szeretetet otthon. Mindíg lezárja a kapcsolatot, mielőtt másikat kezdene. Társát tiszteli, de ugyanezt tőle is elvárja. Amit  másik mond - elfogadja. Nem tud osztozkodni senkin, bár alapvetően nem féltékeny.

Ha csalódik, nehezen bocsátja meg. Brutálisan őszinte, sokoldalú, játékos - Aszcendensként teátrális. 

Hallatlanul ambiciózus, erős, hangos, vidám. Szeret a társaság középpontjában lenni. Van kitartása és akaratereje.

Remek házigazda, mert szeret főzni, és szereti az új ízeket.

Szeret lustálkodni, sokat aludni. 

Jószívű, de el is várja, hogy ezt mások értékeljék.

Nagy állatbarát, természetrajongó.

Királyi jegy, mindíg van benne parancsolni tudó tekintély és fejedelmi önérzet.

Igazságos.

Külsejére igényes.

Negatív tulajdonságai lehetnek: az elbizakodottság, az egocentikusság, gőgösség, ingerlékenység. Lehet hatalomvágyó, hiú, pompakedvelő és túldíszitett. 

Mindíg azért jön, hogy önmagán kívül teremtsen. Ha ezt nem teheti meg bele is pusztulhat. 

Az  a sok mély benyomás, amit a Rák összegyűjtött, most kreatív és aktív kifejezést igényel. Abból, amit a Rák-Hold felvett, az Oroszlán-Nap szeretne valami láthatót alkotni; szeretné a Rák érzéseit, fantáziáját és álmait cselekvésbe és eseményekbe átültetni.

Az Oroszlán legmélyebb motivációja az a vágy, hogy korlátozás nélkül éljen és valósítsa meg önmagát. Mindennek, amit tesz, személyiségét kell kifejeznie és lénye leképeződésének kell lennie.

Ehhez tartoznak gyermekei is, melyek lehetnek hús-vér gyermekek, és lehetnek lelki-szellemi természetűek is (pl.műalkotások), vagy megnyilvánulhat alkotóerő formájában is, pl. egy vállalkozás felépítése. 

Az Oroszlán azonban a "szabad gyermek" jegye is, vonásai közé tartozik az élet napos oldalának élvezete és az, hogy játéknak fogjuk fel az életet, átéljük az erotikát és az élvezeteket. 

Az Oroszlán jellegű ember alapérzése, hogy valami nagy dologra született. Ahogyan a Nap naprendszerünk középpontja, úgy ő is olyannak éli meg magát, mint akinek természetes joga, hogy a központban legyen és méltatást, elismerést gyűjtsön  be. Mivel környezete nem mindíg akarja teljesíteni kellőképpen ezt a kívánságát,  szerénynek tűnhet, bár szíve mélyén arra vágyik, hogy képeségei napvilágra kerüljenek. 

Közelebbről nézve azonban az Oroszlán látszólagos önuralma inkább bizonytalanság, mely a Nap rossz fényszöge esetén odáig mehet, hogy mélyen kételkedik önmagában.

Asztro suli 9. óra

2009.05.28. 07:03 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

Következik a RÁK jegye. 

A Rák kardinális, vizes jegy, jellegzetessége az " érzem" (érzelem), alapelve a gondoskodás, anyáskodás, az otthon és a család szeretete.

Erőssége a törődés másokkal, gyengéje pedig a bizonytalanság, az érzelmi instabilitás. 

Bolygója a Hold és a Ceres, de jól érzi magát ebben a jegyben a Jupiter is. 

Június 21- július 21-ig tart a jegy. 

A Rák korszak közvetlenül az Oroszlán, ill. az Aranykorszak után volt, i.e. 9600 - 6900-ig tarott. Ekkorra vált fontossá a család, mint társadalmi egység. Törzsi társadalmak alakultak. Szemben álló jegye a BAK: megjelenik a patriarchátus. Még fontos az Anyaistennő (három fázisú Hold Istennő kultusz), erről majd a Holdnál.

Még ott az emléke a réginek, mivel a Nagy Kataklizmában elferdült a Föld tengelye, muszáj elkezdeni élelmiszert termelni, túlélni a telet, ami addig nem volt. Állatokat tenyészteni, ezért az anyakultusz köthető hozzá. A Holdistennő kultuszból (a Holdisten volt az eredeti istenség) megy át a tiszta Nőistennő kultuszba, és válik teremtő energiává az a tisztelet, ami csak a nőnek szól.  A Hold a Rák korszakban fejezte ki az anyaságot kizárólagosan. Ekkor próbálják átmenteni az atlantiszi tudást is, mely a kataklizmában elpusztult. Megindul a vándorlás az épen maradt területekre. (pld. Dél Amerika).

A RÁK kardinális energia, amint tanultuk is: újat épít fel, kezdeményez. Többek között itt az állattenyésztést és a növénytermesztést. 

A nyarat indítja, itt az év leghosszabb nappala: jún.21. (nyári napforduló). Ezt az ünnepet és az őszi napéjegyenlőséget a kereszténység nem vette át, mivel ezek pogány ünnepek. (Boszorkány kultusz).

Az egyiptomiak szkarabeuszt láttak a csillagképben, mint a bogár égi megszemélyesítőjét, a termékenység, élet és újjászületés szimbólumával azonosították a Rákot. 

A Rák csillagkép az a kapu, melyen a lélek az inkarnációba belép. A korai görög zodiákusok a Rákban kezdődtek.

Az anya archetípusa mint a lét forrása jelenik meg a Rákban, az apa csak a magot közvetíti. Ezért aztán a Rák Napjegyű férfiak nehezen is viselik a macso, brutális énjüket, nőiesek, lágyabbak. A Rák szimbóluma az anyaméhet is jelképezi: oltalmaz és be is zár. Vizes jellege köthető a magzatvízhez is, ahonnan az ember emelkedik ki. A Rák anya következésképpen magához láncolja a gyermekét, gondoskodásával szinte megfojtja. Az önállóbb tipusú gyermek ezt nehezen viseli, mert az anya sokszor nem engedi felnőni, mert amíg kicsi, az kellemesebb a részére. 

Mitoszai: a szűz (Újhold) archetipusa Artemisz, az anyáé (Teli Hold) Héra, és a banya (Fekete Hold) Hekate és az összes sötét istennő. a Hold megjelenési formái, melyekkel a nő három életkorát hozzuk kapcsolatba.

A Hold a befogadás, varázslat, a misztika.

A visszatérési ideje a születési pozicióhoz 29 nap.

Az éjszaka királynője, uralja az alvás birodalmát, a vegetatív életet, az álmok, a képzelet, a fantázia és az ösztönök világát. Ő az egyéniség legbensőbb, legősibb, leggyermekibb, legintimebb és legszeszélyesebb fele.

Alapvetően megtestesíti az anyaságunkat, a személyes tudatalattinkat és a lelki szorongásainkat.

Férfi képletekben mindenképpen az anyát jelenti. 

Artemisz, a római Diana, a vadászat, az állatok és a szabad természet istennője legszívesebben az erdőkben jár, szabad és ebben a szabadságban átéli az élő természet hajtóerőit. Képe legtöbbször megfelel a mai, modern nő képének: uralkodási területe nem az otthon, a tűzhely és a család. Az anyaság a számára nem az egyetlen boldogságforrás.

Legfőbb jelképállata a nősténymedve, és ez az istennő gyermekeket védelmező szerepét jelképezi. A régi görögök az ő kegyeibe ajánlották a kislányokat 5-12 éves korukig, barna truhában járatták őket és kis medvécskéknek szólították őket.. 

Héra a házasság istennője, az elkötelezett nő, a feleség.

A rómaiaknál Juno volt, ő a gyermekáldás védelmezője is volt.

Szimbóluma  a tehén  (tehénszeműnek is nevezték). A szent tehén a táplálékadás örök jelképe, vagyios a Nagy Anya ősképe.

A monda szerint az ő tejéből lett a Tejút, s ami a földre csöppent, abból lett a liliom virága, mely a női nemi szerv önmegtermékenyítő képeségét szimbolizálja egy préhellenisztikus hiedelem szerint.

A görög mondavilágban Héra kétarcú istenség. A templomokban a házasság hatalmas, gyönyörű védnöke, akit ünnepélyes és fennkölt rítusokkal tisztelnek meg, Homérosznál pedig Zeusz miatt olykor bosszúszomjas, gyűlölködő, féltékeny és házsártos nőszemély.

Ez is a Rákok tulajdonságai közé tartzik: ő semmit sem kezdeményez, de ha rájön egyre is Zeusz félrelépéseiből, akkor igen hevesen reagál, kiszámíthatatlan és túlságosan érzelmi indíttatású. 

Hekaté, az éjszaka sűrű fátylat viselő háromtestű istennője.Ő az éj királynője, és a varázslat istenasszonya.

A Fekete Holdat képviseli Lilith is, akiről majd fogunk még beszélni az aszteroidáknál. Most csak annyit, hogy az eredeti Bibliai történetekben  Ádám és Éva születése nem az eredeti teremtés történet. Az eredeti Genezisben volt egy első feleség, Lilith, de ma már csak apokrif könyvek és a kabbala hagyománya őrzi a lázadó asszony történetét, amely a babiloni fogság idején kerül ki végleg a Szentírásból.

Vajon mi a kardinális Víz célja? Ahogyan a folyadék mindíg keresi a medret, a RÁK ember vágya is az, hogy megtermékenyüljön, új életet adva családot teremtsen. Ő az anyaság eszményi megtestesítője, ha férfi: anyáskodó édesapa válik belőle.

 

A szimbóluma mellekhez hasonlít, erősen feminim jegy.

 

A Rák úgy szívja magába a külvilág ingereit, mint szivacs a vizet, és ez vezethet belső gazdagsághoz, de túlterheltséghez is. A benyomások átalakításában nagy szerepet játszik a képzelőereje és a fantáziája.

Az állatövi jegyek közül a Ráknak van legnagyobb hajlama arra, hogy azonosítsa magát a külvilággal. Mivel vizes jegy és a Hold az ura, mind a víz, mind a Hold állandóan változtatja alakját és formáját. A Rák jelképezi a folyamatosan áramló, mindíg változó kaotikus érzelmeket, melyek a külső benyomásokra és impulzusokra reagálnak, ezeket bensővé alakítják át és visszatükrözik. Ez számukra kreativ folyamat: a külső ingerek és a lelki állapotok elegyítése révén egy "termékeny mag" keletkezik. 

A Rák akkor támad, ha veszélyben van, vagy támadás éri.

Képes otthont teremteni bárhol, mert szüksége van rá. A Rákok

hamar megbántódnak, ám legjobb a memóriájuk, de az érzelmeik vezénylik őket. Szoronganak a jövőtől, a mában élnek.  Kapcsolataikban szoros kötelékre, biztonságra törekszenek. Fontosak számukra a romantikus érzések, Szívesen gondoskodnak másokról, de ezt maguknak is elvárják. 

A Rák azok számára ideális társ, akit védelmezni kell

Sokszor otthon dolgoznak, ott sikeresek is. Régészek, antikvárusok, védőnők, gyerekorvosok képletében vannak rendszerint, de sikeres szakácsok és belső építészek is. Jól értenek a pénzhez is.  Sosem önzők. Büszkék a gyerekeikre, szívesen fektetnek beléjük, mert tudják, hogy ők a jövő. Tiszta jegy, magukra és otthonukra is.

Mint már említettem: a férfiak nőiesek.

A Hold hatására nagy szerelmi - érzelmi viharokat élnek át.

 

A lótuszvirág menekülne

 

A lótuszvirág menekülne

a nap pompája elől,

feje várakozva lecsuklik,

álmodva az éj fele dől.

 

A hold az udvarlója,

fényével keltegeti:

s ő ájtatos virágarcát

bízón kitakarja neki.

 

Virul, izzik és világít,

s némán a magasba mered;

szerelemtől, gyötrő vágytól

sír, illatozik, remeg

                                 Heine  

Az erős érzelmi beállítottság arra ösztönzi a Rákot, hogy biztonságot keressen magának. Ez azonban nem fizikai - anyagi jellegű, mint a Bikánál, hanem sokkal inkább lelki védettséget jelent. Ezért a kapcsolatok sokkal fontosabbak számára, mint más jegyeknek. 

A Rák befelé fordulást, visszatekintést, bensővé tételt és önmagában nyugvást jelent a könnyed-laza világjárás után, ahol minden a nyelvre és a mozgásra vonatkozott (Ikrek). Azt az átmenetet jelképezi, ahogy az intellektuális információszerzésből megszületik az érzelmek cselekvésben való kifejezésének képessége. (Oroszlán). 

A Ráknak két téma okoz nehézséget: az aktivitás és a cselekvés.

A jegy kiemelkedő sebezhetősége  gyakran oda vezet, hogy nem akar kimenni az életbe és felelősséget vállalni saját cselekedeteiért. Sok Rák legbelül az anyai ölet keresi, amely leveszi válláról az élet terhét. A Rák jellegű emberek életében különböző színteken, de mindíg megismétlődik az anyától való elválás folyamata. Sokszor van életükben egyház, cég, egyesület - melyek bizonyos mértékig szimbolizálják és pótolják az anyai védettséget.

 A Rák megvalósító ereje az engedés, a megadás. Ő nem logikus-racionális irányultságú (de a Rák Aszcendens igen), hanem teljesen érzéseire és megérzéseire hagyatkozik.  Nagyon jól rá tud érezni, hogyan kell másokat érzelmekkel manipulálni.

Ezek a tulajdonságok visszaütnek általában rá: a biztonság és lelki védettség alapszükségletévé válik.

Alapvető érzésüket az érzések, hangulatok, kedvek, fantáziák, álmodozások, vágyak, félelmek és megsejtések határozzák meg. 

A.S.Bodenburg így írja le a Rák pszichológiai helyzetét:  

            Szobám sarkaiban

          Szellemek tanyáznak,

          Gúnyos, kaján kedvvel

          Halkan kacarásznak.

              Dermesztő homályban

          Mozdulatlan ülök,

              Majd egy titkos ajtón

           Hozzád menekülök... 

Egy rajz is van hozzá, mely egy kisfiút ábrázol, aki úton mamája ágya felé, maga után húzza a földön a takaróját.....

 A Rák másik oldala akkor nyilvánul meg, ha nem kapja meg a teljes odaadást, az eggyéválást másokkal és a tökéletes biztonságot, és valahogy úgy érzi, hogy valaki más életét éli a sajátja helyett. Akkor hadilábon áll a világgal és önmagával, küszködik , tépelődik, elégedetlen, neheztel, mindent túl komolyan vesz, és nem tudja összeszedni magát.

Gyakran van zenei tehetségük, de csak ritkán használják ki. 

Legérzékenyebb pontja a gyomra, és mert rendkívül labilis az érzelemvilága, bizony a lelki megrázkódtatások kellemetlen gyomorégést, súlyosabb esetekben akár gyomorfekélyt is okozhatnak.

A Rák szülők örömükben és bánatukban is esznek, így állandó súlyproblémával küszködhetnek. Sokan emiatt állandó lelkiismeret-furdalástól szenvednek, s náluk alakul ki a bulimia. Az ő tipikus betegségük az anorexia is, amikor halálba koplalják magukat. 

Ami a párkapcsolatot illeti, nagyon melegszívüek a Rákok. Nehezen hagyják magukat kiismerni. Ha megtalálják a szerelmet, amelyre olyannyira vágytak, rögtön aggályoskodni kezdenek, nehogy elveszítsék. Féltékennyé válhatnak, és eluralkodhat rajtuk a birtoklási vágy.

Asztro suli 8. óra

2009.05.08. 11:48 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

Az IKREK jegy mithológiája és jellemzői.

 

A zodiákus 3. jegye, május 21- június 20-ig tart. Időszaka a késő tavasz, nyár eleje.

Szimbóluma a két oszlop, amely az emberi tudat dualitását szimbolizálja.

Eleme a levegő, minősége változó.

Háza a zodiákus 3. háza.

Jellegzetessége: "gondolkodom", és csak a jelen érdekli.

Alapelve a racionális gondolkodás, erőssége az intelligencia, gyengéje a felületesség és a horizontális tudás. (nagyon tájékozott, de csak felületesen.). 

Korszaka I.e. 6900-4700-ig terjedő időszakhoz köthető. Ekkor válik uralkodóvá a racionális gondolkodás. Kezdődik a cserekereskedelem szellemi és anyagi téren is. Az emberek tudatosan gyarapítják az ismereteiket, elfogadják a másságot és az idegeneket.

Ez a mítoszaikban is megjelenik: Ozirisz-Írisz, Romulus-Remus.

Bolygója a  Merkúr, de jólérzi magát az Ikrekben az Uránusz és a Felszálló Holdcsomópont is. (Róluk majd később) 

Hogy a jegyet megértsük, meg kell ismernünk Merkúr görög megfelelőjét, Hermeszt. 

 Hermesz az utasok kísérője a világok között. Egymásnak ellentmondó dolgok ura: kereskedő-tolvaj, mágia, varázslat, alkímia köthető hozzá, és a szerncse meg az üzletkötés. Az örök ifjúságot képviseli, a játékosság, a könnyedség, a szabadság megtestesítője. Munkájában nem válogat, amire megkérik, azonnal teljesíti. Nemcsak az Ikreket, a Szüzeket is uralja. A Merkúr szülötte sokáig fiatal, egyszerre öregszik. Ez az első kettős jegy. Az Ikrek jellemére  jellemző a jó és a rossz. Ez a kettősség rendkívüli feszültségforrás. Merkúr-Hermesz mindíg ártatlan marad. 

Hermészt Zeusz titokban nemzette Maia nimfával, tehát "törvénytelen" gyermek, így már a nemzés is összefügg a nem teljesen legális "csalafinta" fogalmával.

Hermesz kezdettől fogva független, már egy napos korában kics

usszan a pólyából, azonnal lop, és ezt eltitkolja, ill. másra fogja. Utána is ravasz és körmönfont, Zeusz pedig a 12. istennek teszi az Olümposzon.

Zeusz az istenek hirnökévé is teszi, ő pedig cserébe megigéri, hogy soha többet nem hazudik, de nem tudja utána sem a teljes igazságot mondani.

Szárnyas sisakot és szandállt kap, Hádésztól pedig egy varázssapkát, mellyel láthatatlanná tud válni.

Ettől kezdve az istenek akaratát közvetíti az embereknek, és az emberek kérését eljuttatja az istenekhez.

Hozzá tartozik a kereskedelem, a szerződések megkötése, de a csalók és tolvajok is istenüknek tartják.

Soha nem alkalmaz erőszakot, hanem beszédkészséget, meggyőző erejét, cselt, jó ötleteket vagy varázslatot.

Ezek az adottságok, amelyek már egynapos korában megmutatkoztak, a beszéd és az írott szó istenévé emelik. 

A Merkúr bolygó, mely erről az istenről kapta a nevét, az Ikrek bolygója, felettes énje. Motívuma a szellem-lélek-anyag egyensúlyát hordozza.

A bolygó visszatáérése a születési helyzetéhez 88 nap. A Naptól a képletben soha nem távolodhat el 20 foknál nagyobbra. A Merkúr mindíg a Nap körül kering. Fényszögeket nem lehet számolni, vagy a Napjegyben vagy a közelében található.

Ahol a Merkúr áll a képletünkben, ott vagyunk a legmozgékonyabbak. A kommunikációs képe a mentális jellegét mutatja. Általában ugyanabban a jegyben áll mint a Nap, ha más jegyben áll, a külvilág mást gondol a szülöttről, mint amit kommunikál. Magyarul: általában félreismerik. 

Egyaránt érvényesül benne a nőies és a férfias jelleg. Gyors, rugalmas, ideges bolygó, a kettősség és a változás elvének megtestesülése. Tevékeny és gondolkodó, néha cinikus. A Merkúr befolyásoltja tulajdonképpen bűvész, aki a szavakkal és a godolatokkal zsonglőrködik (egy ragyogó írott vagy szóban folytatott párbeszédben például), vagy árucikkel, a kereskedelem bármelyik ágában.

Pajkos, huncut, fiatalos, néha bizonytalan és szétszórt. Sokoldalú, és egyaránt érvényesül benne a férfias és a nőies jelleg.

Pozitív, szétáradó erjű, tehetséges, érdeklődő. Mindazzal összefügg, ami kapcsolatokat hoz létre, ami az érintkezést, a forgalmat, az összeköttetést, a közvetítést szolgálja, úgy szellemi, mint anyagi értelemben.

Utazás, bankok, diplomácia, ipar, irodalom, iskolák, tanítók, követek tartoznak hozzá. Csavaros észjárás, jó beszédkészség, mozgékonyság, analizálás, okosság. Ő a megvilágosodás, a mozgékonyság, a gyermeki énállapot. 

És mindez jellemzi a jegyét is mely felett uralkodik, az Ikreket.

Akiknek Ikrek a Napjegyük, tetteik kettősek, a fényt és az árnyékot is képviselik. Az Ikrekhez köthető a polaritás, mint energia.

(Krisztus-Sátán, Káin-Ábel, Jin-Jang stb). Ez a jegy szimbolizálja az ellentétek megismerésének kezdetét, mivel nincs még fejlődéstörténete, amely jellemezné, és befolyásolná.

Az emberi gondolkodás kettőssége jellemző rájuk, reakcióik lehetnek jók és rosszak.

Általában tagadnak, de ha csak maguknak bevallják hibáikat, már jó.

Jellemző rájuk a bűnbak keresés. Feladatuk lenne, hogy megéljék kettős személyiségüket, és a rosszat is felvállalják. Ám általában nem vállalják a tetteik következményét. Nincsenek a tudatában annak, hogy amit tesznek, azzal másnak árthatnak. Minden gond nélkül tudnak csalni, de nem azért, mert gonoszak. Nincs bűntudatuk, mindíg a jelenben élnek. Ritkán vállalják önmagukat. Szókimondók.

A pénzüket fillérig elköltik, nem tudnak gyűjteni. Minden érdekli őket, de nem hatolnak mélyre semmiben, mert a részletek már nem érdeklik őket.

Soha nem támadnak, nem akarnak nyílt összetűzést. Minden helyzetben ártatlanok maradnak, mert mindenből ki tudják magyarázni magukat. Gyakran improvizálnak, és alapvetően optimisták.

Szükségük van a változásra, csak nehezen tudnak sokáig egy helyen dolgozni. Csak ritkán vannak szenvedélyeik. Könnyen teremtenek kapcsolatokat, sok emberrel veszik körül magukat.

Gyakran vannak partnereik mellett futó kapcsolataik. Ezt nem tartják erkölcstelennek. Olyanok, mint a levegő, nem lehet őket bezárni, csapdába csalni. Mint szülő, intellektuális hátteret adnak a gyermekeiknek, barátiak és megértőek. 

Többnyire intelligensek és eleven észjárásúak. Sebesen száguldó szabad szellemek, akik egyik helyről a másikra rohannak, továbbadják a megszerzett információkat. Imádják az eszmecseréket, az izgalmas társalgásokat. Ha életük túlságosan sekélyessé válik, szándékosan felkavarják az állóvizet, hogy végre történjen valami érdekes. 

Mivel egyszerre túl sok mindenbe belefognak, az a vélemény alakulhat ki róluk, hogy felszínesek.

Bár szabadságra törekszenek, egyedül sem szeretnének maradni. Bár a szerelmet nagy becsben tartják, ugyanilyen fontos számukra a barátság is. 

Az állatövben különböző fejlődési fokok követik egymást, és ezek mindíg az előzőre épülnek, így végül a kezdetekhez érnek vissza. Más szempontból az Állatöv a poláris ellentétek ritmikus változásának képe is: a befeléfordulásból kifelé fordulás lesz, a káoszból rendszer, a hagyományból áttörés és fordítva.

Az Ikreket értelmezve ez azt jelenti, hogy az állandóság fázisa után(Bak) egy olyan szakasznak kell következnie, mely új benyomásokat fogad be, és nyitott. Az IKrek levegő jegy, amihez az intellektus tartozik. Ahogyan a levegő, ők is szeretnének mindenhol ott lenni, mindent megélni anélkül, hogy bármilyen kötöttséget vállalnának - amit a Bika tesz. 

Minél többet tudnak, annál inkább biztonságban érzik magukat.

A nyelv - a legfontosabb kifejezés eszköze - arra sarkallja őket, hogy a dolgoknak nevet adjanak, így kulcsot találjanak a világhoz. 

Az Ikrek azt az emberi képességet képviseli, amely képessé tesz sokféle információ és benyomás felvételére, de a Rák érzelmi azonosulása, a Skorpió abszolutizálása és szemközti jegye a Nyilas misszionárius buzgósága nélkül.

Tendenciája, hogy teljesen semlegesen és objektíven szembesüljön a dolgokkal, más jegyek számára esetenként felületesnek mutatja őt. Érzelmi lelkesedést - egy ügy iránt - vagy intenzitást nem lehet tőle várni. Hangulata, mint minden levegős jegyé, inkább afelé hajlik, hogy gondolatban hátrébb lépjen egy lépést, és ne folyjon bele a dolgokba. A vizes jegyeknek ez kissé szívtelennek tűnik.

Az Ikrek azonban mindenek előtt közvetíteni akar, különösen az ellentétek között (Hermesz-Merkúr). Éppen ezért nem érzi szükségét, hogy mindenben részt vegyen, jól ki tud jönni a legkülönfélébb emberekkel bármilyen témában. 

A szerelemben is meg akarja tartani "szabadságát". A flörtök nagyon megfelelnek ízlésének. Ha azonban végleges döntésről van szó, talán egyik jegy sem ilyen bizonytalan, mint ő. 

A legszebb szerelmes leveleket ő írja, és nem a néma Halak, aki reménykedik, hogy szavak nélkül is megértik.

Jáván az Ikrek jegyét pillangóval ábrázolták. A levegő könnyűség, az ide-oda röpködés jól jellemzi a széles érdeklődési körű, mozgékony, kötetlen jegyet.

Asztro suli 7. óra

2009.05.05. 13:46 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

A BIKA jegy mitológiája és jellemzői. 

A Bika az állatöv második jegye. 

Évszaka a tavasz közepe, április 20-május 20-ig tart, föld elemben és fix minőségben. Itt már megszilárdul a tavasz. Nőies-befogadó: yin. 

Jellegzetessége, és kulcsmondata: hogy "birtoklok"

Alapelve: az anyagi javak megteremtése, biztosítani akarja magának az anyagi jólétet. Vagyont gyűjt és takarékoskodik.

Erőssége a "teremtő erő", gyengéje pedig az anyagiasság. 

Szimbóluma egy kör, melyen egy félkör van, a kör a Nap, a szellemi princípium, melyen a félkör alakú Hold, az érzelmi princípium áll.

Jelenti a Bika szarvait is, mely a nemzőerő és a termékenység szimbóluma. 

Bolygója a Vénusz, de jólérzi magát benne a Hold és a Neptunusz is.

Háza a fix 2. ház. 

A Bika korszak I.e. 4700- 2500-ig tartott. Ez a korszak a termékenységhez, a megtermékenyüléshez kötődött. A pénz a Bika korszakban vált uralkodóvá, akkor alakult ki a kereskedelem. Ebben az időben indultak fejlődésnek a művészetek, főleg az építészet és a szobrászat.

A Bika korszakban a kataklizma már megtörtént, kialakult az asztrológia. 

Meg akarja ez a korszak szilárdítani mindazt, amit a Kos korszakban elkezdett. Biztonságot akar, anyagiakat - mindent, amit megszerzett.

A negatív polaritás a föld elem józanságával és kitartással párosult. Teremtő, termékeny energia: építkező jegy. Konkrét formákat ad az elképzeléseinek, alapokat épít, gyökereket ereszt. 

Mitológiája egyrészt Minosz Kréta gazdag és hatalmas királyához, másrészt Iziszhez, Sívához köti.   

Minosz a birtoklási vágy és az el nem engedés jelképe, mely a Bika princípium árnyoldala. Minosz birtokolni és megtartani akar, amikor Poszeidon kiemeli számára a gyönyörű fehér bikát, annak jeléül, hogy Minosz Kréta jogos uralkodója, nem teljesíti  igéretét, nem áldozza fel Posszeidonnak, mert annyira elbűvölia bika szépsége.

Ez okozza a vesztét. Mivel becsapta Posszeidont (egy másik bikát áldozott fel), az megbosszulja, és Aphroditén keresztül Mionos feleségébe szerelmet olt a bika iránt. Ebből a nászból született Minotaurusz egy bika fejű, ember testű szörny.

Minosz erejtette egy labirintusban, de állandóan csalására, szégyenére emlékeztette, mignem egy hősnek, Theszusznak sikerült elpusztítania Minotauruszt. 

Minosz szimbolizálja  a szép külsőségek megtartását és az olyan értékek megtartását, melyek által úgy hisszük, hogy környezetünk értékel és elfogad bennünket.

Az, hogy Minos hatalmat és földi javakat szerez, a Bika jegy adománya. 

Ahogy Minosz király, úgy a Bika jegyű ember is hajlik a megtartásra, de ez nem csak anyagiakra vonatkozik, hanem szellemi-lelki javakra, helyzetekre, vagy emberekre is.

Buddha Napja is a Bikában volt ekkor, ő az értékrendszerünket kérdőjelezi meg, mivel az emberek anyagi oldalhoz való kötődését elutasította, ebben látta az emberi problémák okát. Hirdette, hogy van más valóság és érték is, mint az anyagi.

A természet törvénye mindannyiunkra egyformán érvényes: minél inkább be akarunk biztosítani valamit a magunk javára, annál valószínűbb, hogy elveszítjük azt.

Nem minden csak egy valakié, és ez a tudat lehetővé teszi a Bika jegyű ember számára, hogy következő életében másképp kezelje a birtoklás kérdését.

A késő egyipromi kultúra Kr.e. utolsó évszázadoktól Ozirisz bikaalakjával, és nővére Ízisz istennő tehénalakjával is azonosította, az istennő szarvait a Hold sarlója alkotta, innen is származhat a Bika asztrológiai jele. 

Az Állatövnek ebben a második szakaszában már nem arról van szó, hogy kalandvágy és úttörőszellem, mint a Kosoknál, hanem a konszolidálásról és a biztonságról. A Kos egyéni harcos- a Bika letelepedik. A Kos önérvényesítése a Bikának már nagyon ellenére van.

A Bika termékeny jegy, mely nem mindíg függ össze a kretívitással.

Olyan helyzetben van, ahol úgy tud adott dolgokat értékesíteni és kiépíteni, hogy azok virágzanak és értéktöbbletet eredményeznek. Ennek fontos előfeltétele a letelepedésre, a maradásra és a csoporthoz való tartozásra való igénye. A Bika az, aki a Kos számos megkezdett tervét továbbviszi, és hódításait igazgatja és gondozza. 

A BIKA a leganyagiasabb jegy. Tudja, és akarja is élvezni a test adta örömöket, fontos számára az érzékszervekhez kapcsolódó érzékelés (evés, ivás,szeretkezés, anyagi javak gyűjtése).

Ennek megfelelően fejlettek is a Bikák érzékszervei.

Fontos számukra, hogy legyen saját ingatlanuk, munkájuk, amiből megélnek. Erősek, kitartóak, szorgalmasak, az akadályokat legyőzik.

A fix jegy miatt törekvésük gyakran átcsap makacsságba. Kifejezetten lassúak, de a memóriájuk nagyon jó, és bizonyos helyzetekben képesek süketnek tekinteni magukat.

Nem szeretik a változásokat. Vagyonukhoz, társaikhoz ragaszkodnak. Szokásaikon csak nehezen változtatnak. Jól kezelik a pénzt, ezért gyakran pénzzel kapcsolatos munkát vállalnak. Szeretnek a földhöz közel lenni, ezért kedvelik a mezőgazdasággal kapcsolatos munkákat. A számok és a matematika közel állnak hozzájuk.

A Bika nehezen mutatja ki az érzelmeit, és sokat aggódik, hogy mi lesz a sorsa, mi lesz vele.

Veszekedni nem lehet vele, mert inkább duzzog.

Napjegyként a Bika megtartó, teremtő energia, nagyon zárkózott, titoktartó.

Legtöbbjük művészi tehetséget hordoz, de a szakács mesterség is közel áll hozzájuk.

A művészetekhez és a szépséghez tartozik még a mitológiának Hephaisztoszhoz fűződő legendája:

 

Hera soha nem bocsátja meg Zeusznak Pallasz Athenét és Ganümédeszt, az istenek pohárnokát, mivel örökké féltékeny rá, és nem alaptalanul. Hera gyermeke viszont Hephaistos nagyon csúnya lett. (ahogy Zeusz nélküle hozta létre Pallasz Athenét, úgy Héra is apa nélkül szülte)

Hephaisztosz csúnyaságán elborzadva Héra lehajította őt az Olümposzról, de a tengerből kimentették Thetisz és nővérei, és felnevelték. Örökre sánta maradt, de a kovácsmesterséget művészi tökélyre fejlesztette, és visszatérve az Olümposzra mindenféle gyönyörű és drága ékszert készített műhelyében az isteneknek.

Minden amit készített, az tökéletes. Aphrodité őt választja férjéül.

Vénusz - a Bika bolygója és istennő - Aphroditében a termékenységnek az esztétikai és nem a reproduktív oldala.

 

A Vénusz a Bika és a Mérleg ura, mint már említettem. A Bikában inkább még ösztönös a keresett harmonikus kapcsolat, inkább érzéki  benyomásokat követ (a Föld jegy miatt).

A Bika a Vénuszon keresztül próbál harmóniát és egyetértést teremteni az életében.

A Vénusz a horoszkópban arról ad felvilágosítást, hogy hogyan teremtünk kapcsolatot és mit várunk el másoktól. Milyen típusú emberekkel jövünk ki jól és mely típusúakat kerülünk inkább. Mit találunk szépnek? Milyen dolgokat találunk értékesnek, és mire van szükségünk. Mi okoz számunkra örömöt és beteljesülést.

Mindezt abból fogjuk megtudni, hogy a Vénusz milyen jegyben, milyen házban van, és milyen fényszögekkel rendelkezik. 

A Vénusz jelképe a NŐ, az anyag és a szellem viszonya, jele egy tükörhöz hasonlít.

Aphrodité, Vénusz görög megfelelője, a szerelem istennője volt

A tenger habjaiból születik Vénusz: maga a nő, a csábító vonzerő, a kacérság, a fecsegés, a szépség, a hiúság. Aphroditének tükröt tartanak, hogy állandóan lássa magát. Tulajdonságai közé tartozik a biztonságra törekvés, az esztétikum utáni vágy, a báj, az érzékiség, az érzelmi telitettség.

A szimpátia, a szerelem, a gyönyör és az ünnep hatása alatt a Vénusz - meghatározottság - : békeszerető, nyugodt, választékos ízlésű, aki az élvezetek állandó keresésében, az érzékek mámorában vagy esztétikai rajongásban éli életét.

Vénusz a termékenységet is jelképezi, mert teremtő energiája van.

A Bika jegye mindent megtestesít, amit a Vénusz képvisel. 

A Vénusz bolygó visszatérési ideje a horoszkópunkban a születési pozícióhoz képest 225 nap. Csak 48 fokra távolodhat el a Naptól és csak 2 jeggyel lehet odébb a Nap állásához képest. Többször van más jegyben, mint a Nap. 

Amikor női horoszkópban fejtjük a jelentését, akkor a harmóniája és nem a szexualitása, hanem az erotika játékos oldala, a lelki békéje, az örömszerzés forrása az érdekes.. 

Férfiak képletében jelképezi a társat, a női ideált, de nem azt akit feleségül vesz, hanem akit az ágyába cipel. Jelöli azt is itt, hogyan fejezik ki az érzelmeiket egymás iránt, nem a beszéd, hanem az érzelem módján. 

A Vénusz pénzjelölő bolygó is, pénzenergiát jelöl.

Harmóniára való törekvése van, fontos a lelki béke abban a házban, ahol áll, ő a vonzás és a vonzódás. (a házakról majd később tanulunk).

Aphroditéhez- Vénuszhoz a művészetek köthetők, mint harmnia, nem mint alkotás, láthatjuk, hogy amikor Hephaisztosz felesége lesz, benne is a művész zsenialitását látja, ezért megbirkózik a csúnyaságával, mert belül mélyebb harmóniát lát benne. 

Ugye érzitek és értitek, hogyan kötődik, és miért Vénusz a Bika jegy bolygója. Minden tulajdonsága harmonizál vele. 

A Bikákra jellemző még a türelem és a természet szeretete. Elképesztő, hogy mennyire ragaszkodik mindazokhoz, akiket megszeretett. Rabul ejtik a tárgyak is: amit egyszer megszerzett, arról többé nem mond le.

Ki nem állhatja, ha valaki beleszól a munkájába, vagy változásra akarja kényszeríteni, mert az állandóság jelenti számára a biztonságot.

A legnagyobb büntetés ezért a Bikának, ha elvesznek tőle valamit, amit felépített. Egész önértékelése ezen nyugszik, mivel gyökerei nagyon fontosak neki, úgy érzi, mintha kivágtak volna belőle egy részt, a pótlás pedig nem vigasztalja. 

Gyors reagálás nem várható tőle. Aki azonban értékeli megfontoltságát, alaposságát, szolidságát, az megbízható barátot és partnert talál benne.

A Bika otthona általában barátságos, meghitt, sok-sok tárgy népesíti be - gyűjtögető életmódjának szemet gyönyörködtető bizonyítékai.

A megbízhatóság a védjegyük, céltudatosságuk, állhatatosságuk és higgadt erejük bizalmat ébreszt  másokban.

Kedvelik az inyenc ételeket és italokat, a művészetet és főleg a zenét, a boldog családi fészket és a harmonikus nemi életet.

Bár rendkívül szenvedélyesek, kissé tartózkodóak. Érzéseiket többnyire nem nyilvánítják ki, a szerelem és a romantika terén pedig inkább passzívak, mint rámenősek. Szívesebben veszik, ha a másik kezdeményez. Igazi ábrándos lelkek tudnak lenni, de mielőtt elkötelezik magukat, alaposan megrágják a dolgot.

Ők azok viszont, akik inkább élnek a rossz kapcsolatban is, minthogy szakítsanak.

Ennyit a Bikáról, mint asztrológiai jegyről. Később majd még a házak és fényszögek kapcsán minden jegy visszatér.

Asztro suli 6. óra

2009.04.30. 14:43 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

A  KOS

A Kos az állatöv első jegye, a zodiákuson 0-30 fokig terjed.

Évszaka a tavasz, március 21- április 19-ig tart: a tavasz kezdetét jelöli.

Minősége: férfias, aktív, kardinális (mozgó, mozgásba hozó),  eleme a tűz. 

Jellegzetessége: "vagyok!" Akarnok: a másikban a szépséget és a jóságot keresi, ha pedig megtalálja és birtokolja, ellene fordul. 

Alapelve a cselekvés, erőssége a kezdeményezés. 

Gyengéje a meggondolatlanság, türelmetlenség, önfejűség. 

Szimbóluma a szarv, a két félkör, mely a kos szarvait jelképezi. Egy embert is ábrázol, felemelt karokkal, az ember-rúna jelentése: "ember", "feltörő élet", "megszületni", és "kelet", "tavasz". De jelképezi a sarjadó növényt és a madarat is.

Az őshoroszkópban a Kos szintén a keleten felkelő állatövi jegynek, az Aszcendens jegyének felel meg. (erről majd később tanulunk többet).

A kos szarvait már régen az erő, a bátorság és a hatalom szimbólumának tartották. Egyúttal a férfiúi, fallikus erőt, a hódító és a harcos erejét is jelképezi. a Kos a férfiúi erő szimbóluma. 

A Kos uralkodó bolygója a Mars (jele egy kör, melyből egy nyíl nyúlik előre), kiegészítő bolygója pedig a Plútó Ebben a jegyben jól érzi magát még a Pallas Athene aszteroida és a Nap is. 

A KOS korszak I.e. 2500 - 3000-ig tartott. Precessziós világkorszak, erőszakos, maszkulin, hősi kor volt ez. Ekkor vesztette el a feminin istenség a hatalmát. Ez volt az Ószövetség ideje. A világot lineárisan képzeljük el, ekkor születik meg a BŰN. Megszűnik az intuítiv gondolkodás, és az emberáldozat is. Ennek maradványa az Oltáriszentség (az ostya). 

A KOS mithológiája. 

A Mars hadisten görög neve: Árész. Háromszáz évig szerette egymást Zeusz és Héra, amíg egymáséi lehettek; az ő gyermekük volt Árész, a háború istene. Dühből és bosszúállásból nemzették; Héra fel volt háborodva Zeusz félrelépésein, és Árész férfiúi mag nélkül fogant meg benne.

Ennek megfelelően Árész-Mars indulatos, zabolátlan és vad lett, sem a szülei, sem más istenek nem szerették. Durva, csiszolatlan modora és szenvedélye a harc és a a vérontás iránt, gyűlöletessé tették őt. Homérosz Iliásza erőszakosnak és dicsekvőnek írja le, ennek ellenére Árész az Olimposz 12 legnagyobb istenéhez tartozik.

Tulajdonságai alapján visszataszító, de alkatilag nagyon vonzó különösen a nők számára. Csalja Aphroditével Hephaisztoszt is, aki egy hálóval fogjul ejti őket.

Árész és Aphrodité kapcsolatából születik Harmonia, aki az agressziv ösztönök és a szépség, odaadás, az emberben  lévő egyensúly iránti vágy jelképe. Ez a konfliktus, kettősség, életünk során bennünk is megmutatkozik, melyet úgy tudunk megoldani, hogy egy érési folyamaton megyünk keresztül, mely elvezet a kiegyensúlyozottsághoz.

Jellemző egy jelenet abból a harcból, melyet a Gigászok folytattak az Istenek ellen:

"Irtózatos recsegés-ropogás, vad harci lárma töltötte be a levegőt. Elsőnek Árész hajtotta sebes lovait az ellenségre, aranypajzsa tűznél fényesebben ragyogott, dús fürtjeit sisak szorította le. Pelóroszt érte a kardja, ott, ahol a combja végén szörnyalakjához a két kígyótest csatlakozott; mind a három életét egyetlen csapással oltotta ki. Aztán Árész, az elterült óriási testen diadallal hajtotta végig harci szekerét." 

A KOS jegyéhez kapcsolódik az Aranygyapjú legendájai is. Itt Iaszon testesíti meg a Kos jellegzetességét: Médeia segítségével ellopja az aranygyapjút, utána eltaszítja magától Médeiát, annak ellenére,hogy maximálisan felhasználta céljai elérésében. 

A Mars az állandó összeütközések, hódítások és ezzel a győzelem és dicsőség terepének tekinti a világot. A Mars ábrázolja a kozmosz energiaközpontját. Az emberi akarat és ösztönösség jelképe is. A Mars tud teremtő, aktiváló, cselekvő lenni, arra ösztönözni, hogy lépjünk ki és kezdjünk bele egy dologba, de tud erőszakos és széthúzó is lenni. A Mars megmutatja a horoszkópunkban, hogy milyen bennünk az adás és az elfogadás képessége. 

Mars a római mithológiában is a háború istene, a földek őrzője.

Az ókori rómában neki szentelték a márciusi hónpot (Martius), amely egyébként a Kos jegyével egyezik meg.

Mars volt az apja a Vesta szűztől született ikreknek, Romulusnak és Remusnak. Jelképe a pajzs és a dárda, szent állata a farkas, a bika és a harkály volt. Ahogyan a farkas fogazatával megragadja az áldozatát, úgy ragadja meg az önérvényesítő marsikus ember is a sors adta lehetőségeket. Tudatában van a képességeinek és adottságainak és ezeket érvényesíteni is tudja.

Az emberiség fejlődésében a KOS a vadász és nomád korszakot jelentette, amikor az emberek mindíg vándoroltak, mozgásban voltak és meg kellett mutatniuk bátorságukat, kockázatvállalási képességüket és azt, hogy képesek gyorsan alkalmazkodni valami új, esetleg veszélyes helyzethez. Életük túlélési harc volt. Ahol a KOS témája felmerül, ott mindíg önfenntartásról, megvalósításról, versengésről van szó. Tiszta formájában felgyülemlett energiát, erőt, aktivitást szimbolizál, amely semmitől sem riad vissza, hanem "földre szegezi szarvait", hogy rohamléptekben bevegye a célt. 

A Nap a király, a Mars a hadvezére. Be vannak építve a Mars jegyekbe azok az akadályok, amelyek a legfontosabbak az előbbrejutásban. A Mars energiáját azért kell megtapasztalni, hogy működtetni tudjuk a saját akaratunkat. Az induvidualitásnak az útjára a Mars tud indítani. Fontos a Ház, ahol áll (erről is majd később tanulunk), ott tudjuk az akaratunkat megélni. 

A KOS az első jegy, amelyik inkarnálódik. Ő az első tapasztalás: az ÉN-tudat. Büszke arra, hogy fizikai síkon lehet, büszke a saját képességeire, a saját testére. Minden fontos számára, az egész ember egy nagy: ego.

Abszolút magabiztosságot sugall. Kifelé él, belül bizonytalan. Árad belőle az önbizalom. Nem törődik az akadályokkal, és a részletekkel. Őszinte, becsületes, kimondja amit gondol, a legenergetikusabb az összes jegy közül. 

Milyen lehet a kardinális Tűz-természetű KOS ember? A kardinalitás egyben célratörés, ami, ha a Tűzzel párosul, "Adj uramisten, de azonnal!" karaktert eredményez. A KOS filozófiája: két pont között legrövidebb út az egyenes. És nem probléma, ha éppen áll ott valaki. Lépjen félre, ha jót akar. Ha nem, hát jöjjön az ütközet. 

Szenvedélyes, de általában csak önmaga számára. Mások érzelmeivel csak ritkán törődik. Nehezen különbözteti meg a fizikai vágyat a szerelemtől. Gyors, impulzív, önző jegy. Veszélyes helyzetekben nem védekezik, hanem támad. Kedvenc szava: az ÉN.

Képtelen várni, nem tűri a versenytársakat. Nem felületes, mint az Ikrek, nem tűr beleszólást a dolgaiba. Megköveteli, hogy kívánságai azonnal teljesüljenek.

Alacsony rezgéseiben ő a falusi, kocsmai verekedő, magas rezgéseiben pedig a hős, aki fizikai erejét adja, hogy bizonyítson.

Már volt szó a topik során alacsony és magas rezgésekről, mint emberi jellemzőről, de nincs rá szabály, hogy ki melyik kategóriába tartozik. Általában a horoszkóp teljes fejtésénél ki szokott derülni. 

A Kos jegyű ember szereti a szabadságot, kötetlenséget, jó barát, kellemes társasági ember. Értelmes, szellemes, fogékony mindenre, ami új. Szeret vitázni, remekül érvel, de néha már már kíméletlen. Minden helyzetben feltalálja magát, ugyanakkor konok. Könnyen felfortyan. Karaktere teljes, nem ismer meghátrálást. Hajlamos a szélsőségekre. Rámenős, sportszerű, betörhetetlen, provokatív. 

Nehézséget okoz a KOSnak, ha úgy érzi a világ megköti. Előre megtervezett napi programok, a mindennapi rutinok, a hagyomány és a nem áttekinthető jövő azt jelentheti a KOSnak, hogy megfullad, nem kap levegőt. Szüksége van arra az érzésre, hogy a világban ezernyi felfedezetlen lehetőség rejlik, és a következő kaland már várja. A jövőben él.

Kemény próba számára, hogy megálljon, és elgondolkodjon magáról. Ha mégis megteszi, kiderülhet, hogy önérvényesítése mögött kevés igazi önbizalom rejtőzködik. 

A Kos nem alattomos, aki hátulról támad;ezek a tulajdonságok inkább a Skorpióhoz rendelhetők, amelyet szintén a Mars is ural, de ennek sötét oldalát szimbolizálja. Egyenesség, szembefordulás, nyílt, szemtől-szembeni harc trükkök és csalások nélkül, ahol mindenkinek fair esélyei vannak, ez a KOS alapeszméje. Győzzön a jobb, mondja ő.

A női horoszkópokban a Mars a szexuális partnert, a férfi horoszkópokban pedig a saját férfiasság és szexuális működés jelölője.

A Kosok a szeretteikhez hűségesek, de ha lendületbe jönnek, meggondolatlanul és impulzívan viselkednek. Ha a kapcsolat rutinossá vagy unalmassá válik, képesek kilépni belőle egyetlen búcsúpillantás nélkül. 

A Mars visszatérési ideje a születési pozícióhoz 2 év.

Mielőtt felfedezték a Plútót, a Mars volt a Skorpió bolygója is.

A horoszkópunkban való elhelyezkedése megmutatja azt is, hogy hogyan vagyunk képesek energia tartalékainkat mozgósítani, ha arra szükség van. 

Itt kell megemlítenem a bolygók fajtáit a horoszkópunk tükrében. 

5 db. személyes bolygónk van: a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz és a Mars.

A hét teremtő ősprincípiumhoz tartozik még 2 db sorsbolygó: a Jupiter és a Szaturnusz.

A személyes bolygóg a leggyorsabban változnak, és alapvető személyiségeket jelölnek (jegyeket). Ezért van szükség a percre pontos születési dátumra a horoszkópunk elkészítésénél. 

A 2 sorsbolygónk: a Jupiter a bőséget és a szerencsét jelenti, a Szaturnusz a korlátozás, szerencsétlenség - egymással ellentétes a két bolygó energiája. 

Az aszteroidákat a karma asztrológiában használjuk, 11500 éve szétrobban bolygó helyén állnak, kizárólag női jelek. a 6000 db aszteroidából 5 db-ot használunk, 4 nagyot: Ceres, Pallas Athene, Júnó, Veszta és 1 kicsit a Lilithet. 

Transzcendens bolygók az Uránusz, a Neptunusz, a Plútó és az ugyancsak karma jelölő Chiron, vagy Kejron.

Lassan haladnak, generációs bolygókhoz visznek  Az anyagi tapasztalástól függetlenül létező üzenetek hordozói ők.

Elődeink eredendően tudtak transzcendensen látni, számukra szükségtelen volt ezeknek az energiáknak a tudatosítása. Annak ellenére, hogy felfedezésük csaknem az elmúlt 100 évben történt, őseink már tudták, hogy ezek a bolygók léteznek, de mint írtam, nem volt rá szükségük. 

Most csak a csoportokat írtam le, hogy tudjuk hová sorolni a KOS bolygóját a Marsot, de minden bolygóról ugyanilyen részletességgel fogok írni akkor, amikor a saját jegyéről tanulunk. 

Nagyon érdekes és sok újdonságot rejtenek az aszteroidák mítoszai és szimbólum világa.

A Pallasz Athene kapcsolódik - mint említettem - a KOS jegyéhez, de az Oroszlán és a Vízöntő is magáénak tudhatja, ezért majd a végén mesélek róla, amikor már az utolsó jegyénél járunk. 

Hát ennyit a KOSról, és bolygójáról a Marsról. 

Felhívom a figyelmeteket, hogy ezek alapfogalmak, alap-jellemzői egy jegy személyiségének. Nagyon sok tényezőről fogunk még tanulni ahhoz, hogy szeméyre szóló horoszkópot tudjunk készíteni.

Tanulunk majd a bolygókról, a házakról, a fényszögekről, karmatengelyekről, stb. melyek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy teljes valónkat reprezentálja.

Halak-Oroszlán kapcsolat

2009.04.27. 11:41 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

A HALAK  és az OROSZLÁN  párkapcsolata, általánosan.

 

A Halakat lenyűgözi az Oroszlán nagyvonalúsága, gondoskodása. Nem is fukarkodik a kedveskedéssel, dícsérettel, és mindíg megtalálja a módját, hogy párja hiúságát legyezgesse. A Halak kezdetben élvezi az Oroszlán nagyvonalúságát, ám a lelke mélyén érzi, hogy a tűz és víz nem tud sokáig békében megmaradni egymással.

A veszekedés előbb-utóbb azért tör ki, mert a Halak nem akar "hű alattvalóként" viselkedni, akinek mindíg azt kell tennie, amit a ház ura (úrnője) éppen kitalál.

Ezerszer megfogadják, hogy szakítanak, többször szét is költöznek, aztán kezdik előlről. A békülést többnyire a Halak kezdi, és az Oroszlán nem tud neki ellenállni.

Bár mindketten szereik a társasági életet, valahogy mégsem egymással beszélgetnek ezeken az összejöveteleken. Ösztönösen érzik, hogy a tűz és a víz nem sokáig fér meg békességben.

A Halak vonzódik ahhoz, akitől biztonságot és kényelmet remél, az Oroszlán pedig úgy érzi, hogy hűséges és engedelmes csodálóra talált párjában. De hamar rájön arra, hogy a Halak érzelemvilága mindíg idegen marad számára.

Az Oroszlán ideális partnere a Kos a Mérleg és a Nyilas. Tabunak tartják a Halakat, mivel nem kapnak tőlük elegendő elismerést.

A Halaké pedig a Bika, a Skorpió és a Bak. A Halak tabuja az Oroszlán, mivel úgy érzi, hogy nem érti meg igazán. 

Ha az Oroszlán a férfi, akkor kecsegtető élet tárulhat a Halak nő elé, mert pazarlóan bánik a szerelmével, a figyelmével, csakúgy, mint a pénzével, azzal teszi nyilvánvalóvá jóindulatát, hogy megszerez társának mindent, amire vágyik. Az Oroszlán férfi szereti azt hinni, hogy ő dirigál az otthonában. Valójában csak annyira lágyszívű, hogy egy kis dicsérést és simogatást követően az ujjai köré is csavarhatná, vagy kenyérre kenhetné őt a párja. Igazán fogékony a hízelgésre, és ebben az a szép, hogy nem válik tőle önközpontúvá, minél többet hízeleg neki, annál nagylelkűbb és vonzóbb lesz.

A kritika és a zsémbelés az azonban, amitől nyomorultul érzi magát, ezekre egy oroszlánüvöltéssel reagálhat, elszántan meg akarja mutatni, ki a főnök. 

Ha a férfi Napjegye a Halak, akkor a párjának nem szabad soha hosszúra nyúló beszélgetésekbe kezdenie a felelősségről, az anyagi gondokról és háztartási szükségletekről, mert erre kimondottan unalommal reagál, zúgolódik, és kiábrándul az egész házasságból. Ő a varázs, a szerelem és a harmonikus egymás mellett élés miatt nősül meg.

Igazi nőt igénylő feladat, ha ki akarja trsa hozni a Halak férfiból a karrierjében rejlő lehetőségeket. Ehhez használni kell taktikus dícséreteket, finom utalásokat.

Ha elkeseríti, hiába próbálja benne felszínre hozni rejtett tehetségét és képességeit, mert azok eltűnnek a boldogtalanság útvesztőiben.

A Halak férfivel éreztetni kell, hogy az ajtó nyitva áll, azon mindíg kérdezés nélkül jöhet-mehet. Ám mindíg segítőkésznek kell lennie, ha úgy érzi hogy haza jönne. 

Általában a Halak jegyű ember, ha férfi, ha nő, olyan valaki után vágyódik epekedik aki - teljes bizonyossággal - elérhetetlen.

Asztro suli 5. óra

2009.04.25. 11:40 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

AZ ASZTROLÓGIAI JEGYEK KIALAKULÁSA.

 

Az asztrológia nem értékel. Nincs jó, vagy rossz horoszkóp, csak olyan feladatok, amelyeket adottságaink szerint könnyebben, vagy nehezebben tudunk megoldani.

Az értékelés mérőeszköze bennünk rejlik. Ami az egyiknek könnyű, a másiknak legyőzhetetlen akadály lehet. 

Amikor Michelangelot egyszer megkérdezték, hogyan tud egy durva kőtömbből olyan gyönyörű szobrokat faragni, azt válaszolta: A szobor már régen benne van a kőtömbben, csak a felesleget kell lefaragni róla. Az ember eszméje benne van az emberben, csak sok fölösleg van még rajta. 

A Földről nézve úgy tűnik, hogy a Nap forog a Föld körül. Leír egy pályát, melyet a Föld körüli sávnak tudunk elképzelni. Ezt a sávot nevezzük ekliptikának. Az ekliptika tartalmazza az Állatövet, mely 12 részre van felosztva, ezek az állatövi jegyek nevét viselik. Minden rész 30 fokos (12x30=360 fok).

A valóságos horizont két éggömbből áll: ha a kör közepén állunk akkor felettünk, velünk szemben van a nappali égbolt mögöttünk pedig az éjszakai. Ezeken az éggömbökön haladnak a bolygók, mindíg valamelyik csillagképben. 

Bár a jegyek neve azonos, semmi közük nincs az azonos nevű csillagképekhez. A csillagképek végteléen távolságban vannak, míg az ekliptika viszonylag közel van a Földhöz. Mivel 2000 évvel ezelőtt, amikor az asztrológia ma ismert formája keletkezett, a Földről nézve volt egy bizonyos fedés az ekliptika és a csillagképek között, elődeink azokat az elnevezéseket választották, melyek a régi képeken és szimbólumokon alapultak. Ám a földtengely elferdülése miatt a Tavaszpont (márc.21.) magával ragadva az egész állatövet, állandó mozgásban van a háttércsillagokhoz képest, a Nap pályájával ellentétes irányban.  E precesszió számunkra alig észrevehető, hiszen 72 év alatt jelent egy fokot, és ahhoz, hogy egy állatövi jegynyi égboltrész átahaladjon, 2160 év szükséges. Erről már tanultunk az előzőekben is, de most ennél a témánál is aktuálissá vált.

Ezért a  fizikailag is észlelhető állatövi csillagképek a láthatatlan állatövi jegyek testvérei. 

A kör kezdetét időben a tavaszpontra tették, így az állatöv márc. 21-én kezdődik a KOS jegy 0 fokán, az ekliptika első részén.

A bolygók különböző sebességgel keringenek a Nap körül, ez a Földről is látható. Az asztrológia geocentrikusan dolgozik tehát a Föld nézőszögéből. Így aztán haladási sebességüknek megfelelően különböző idő alatt járják be az ekliptikát. Ez vonatkozik a Napra is, melynek útja az ekliptika alapja. Ezért mondjuk, hogy a Nap a Mérlegben, vagy a Nap az Ikrekben, a Vénusz a Bakban stb. van. 

A Nap kevesebb, mint 1 fokot halad az ekliptikán naponta, tehát 365 nap alatt teszi meg az állatöv 360 fokát. Ezért aztán 30 napot tartózkodik egy állatövi jegyben.

Ha valaki azt mondja: Vízöntő vagyok, azt érti ezen, hogy születési időpontjában a Nap a Vízöntő 30 foka közül az egyiken állt. 

A tizenkét állatövi jegy a világ ötmilliárd emberét tizenkét fő személyiség típusnak felelteti meg. Az alapkarakter szempontjából mellékes, hogy egy adott jegy szülötte a föld mely részére, milyen fizikai körülmények közé születik. Egy amerikai Bak aszcendensű akkor sem válik életművésszé vagy lesz a hazardirozások mestere, ha a lehetőségek hazájában látja meg a napvilágot. Ő a kockázatvállalások földjén sem kockáztat.

Minden egyes állatövi jegy megfelel bizonyos alapvető magatartásformának. Ezért a jegyek segítenek, hogy jobban megismerhessük, felderíthessük, betájolhassuk önmagunkat, hogy megtaláljuk saját hangunkat egy pszichológiai színpaletta, egy jel- és szimbólumbillentyűzet, egy különleges harmóniaszövevény függvényében, ahol mindenkinek saját magának kell kibogozni, megtalálni a legösztönzőbb, legizgalmasabb vezérfonalat, amely összeköti énjének és fejlődésének legmélyebb régióival. 

Az állatöv eredetileg időmérő eszköznek született. Az első ismert személyi horoszkópot i.e. 410-ben készítették. 

Ahogy már J. Kepler is nagyon szemléletesen megállapította, a horoszkóp azt mutatja meg, hogy mit hoztunk magunkkal az életbe, nem pedig azt, hogy mi van előre megírva.  A horoszkóp ( a jegyek) a minta, amely egy ember életének az alapja, de az, hogy mit kezd ezzel, milyen erőknek engedi át magát, milyen fejlődési fokon áll, - túl van az értelmezési lehetőségeken. 

Elsőként megtanuljuk a 12 asztrológiai jegyet - a mitológiájukból kiindulva -  melyek az inkarnálódó lélek egy-egy fejlődési állomását jelentik, és éppen ezért pszichológiai archetípusoknak is megfelelnek.

A jegyek a "hogyan?" kérdésre felelnek, és átszínezik, áthangolják a bennük mozgó bolygókat. 

KOS        március 21- április 20-ig. 

Bika        április 21- május 20-ig. 

Ikrek       május 21- június 21-ig 

Rák         június 22- július 21-ig 

Oroszlán   július 22- augusztus 22-ig 

Szűz        augusztus 23- szeptember 22-ig 

Mérleg     szeptember 23- október 22-ig 

Skorpió    október 23- november 21-ig 

Nyilas       november 22- december 20-ig 

Bak          december 21- január 20-ig 

Vízöntő    január 21-  február 18-ig 

Halak       február 19- március 20-ig

Asztro suli 4. óra

2009.04.23. 21:39 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

AZ ELŐZŐ ÓRÁK KIEGÉSZÍTÓJE. 

Mielőtt a jegyekre rátérnék, még előbb beszéljünk az asztrológiáról, mint tudománnyról. 

Az asztrológia valódi titkait csak a beavatottak számára nyitja meg. Szimbólumait csak azoknak tárja fel, akik a magasabb szellemi gondolkodás értői.

Azoknak, akik alázattal és mindenre fényt derítő nagyságának tudatában közelítenek hozzá.

A jupiteri gondolkodásig eljutott asztrológus sem használja ezt az ősi tudást jóslásra. Aki jósol, kimondva-kimondatlanul saját, még meg nem teremtett fontosságát tolja előtérbe. Nem elsősorban a tudás és a hozzája fordulók iránti alázat vezérli, hanem saját énjének kidomborítása. A mások sorsában való kutakodás nem azonos az asztrológia nemes és magasztos eredetével. Sokan pontosan ezek miatt a jóslások miatt nem hisznek az asztrológiában.

Persze ettől függetlenül lehet vele jósolni, tranzitokat és progressziókat készíteni, de nem ez az elsődleges célja.

Ősi célja ennek a tudománynak az embereknek önmagukhoz való elvezetése, saját tudattalan mozgatórugóiknak feltárása, a lélek tudatalatti blokkjainak felszínre hozása, hogy azokat az egyén aktív élettel feloldja.

Az asztrológia célja, hogy az ember tudomására hozza, milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. Ezért utasítom el én is azokat a kéréseket, melyekben azt firtatjátok, hogy mi fog történni veletek ekkor, meg akkor.

Hiszek abban, ha ismerjük önmagunkat és a karmánkat, mi magunk tudjuk irányítani a sorsunkat.

 Vallom, hogyha az asztrológiát jóslásra használnám, a létezés legfontosabb üzenetét hagynám figyelmen kívül: hogy ebbe a földi létbe fejlődni jöttünk le a szellemvilágból. Ha jósolnék, szívem szerint megtagadnám az emberbe vetett hitet, mert elvenném tőle a fejlődés lehetőségét, nem vennék tudomást az élet folyamatos tökéletesedésére irányuló tendenciájáról. 

Az asztrológia célja nem az, hogy megjövendölje például, kit mikor ér baleset, hanem annak a feltárása, hogy a lelkünkben milyen tudattalanul működő energiák blokkja okozhatna ilyen dolgot az életünkben. Ha ezt a lelki gátat önmagunktól feloldjuk és átültetjük cselekedeteinkbe, a baleset mint a blokk egy megnyilvánulási formája kiváltódik és így szükségtelenné válik.

Ha nincs lelki gát, nincs fizikai leállítás sem.

Én soha nem az életesemények konkrétumait sorolom, hanem a lélek belső átalakulásának lehetőségeit. És majd, ha már ti is gyakorló asztrológusok lesztek, akkor ti is ezt csináljátok!

A sors szempontjából a megvalósítás ténye és nem a módja érdekes.

A jóslás egyéb veszélyt is rejteget, hogy aki végzi, saját okosságának és nagyszerűségének hangsúlyozása közben észre sem veszi, mi az az információmennyiség, amit a hozzáforduló még lelki feldolgozás szempontjából elbír. Az általa mondottak kezdenek elsőbbséget élvezni a humánummal szemben. Mondat a mondatért, szó a szóért hangzik el. A fejlődés lehetősége pedig esetleg említés nélkül marad. 

Jelmondatom: ha az asztrológus építeni nem tud, legalább ne romboljon. Akit az asztrológustól kijövet nagy lelki nyugalom tölt el, és nem feldúltan, bizonytalanul távozik, az biztos jel arra, hogy az asztrológus hitet adott önmagába és Istenbe a számára.

Az igazi asztrológusnak az emberismerete sohasem így szól: "Vigyázz, mert ismerlek!" Hanem így: "Ne félj, hisz ismerlek" 

Úgy érzem, ezt el kellett mondanom nektek, mert ha tőlem szereztek ismereteket az asztrológiából, akkor nem tarthatom azt sem titokban, hogy én ezzel kapcsolatban milyen elveket vallok, hiszen csak így tudlak hitelesen tanítani benneteket. 

Arra is felhívom a figyelmeteket, hogy több esetben fogjátok majd tapasztalni, hogy visszatérnek témák, esetleg önmagamat ismételem, de ez nem feledékenységből fog történni, hanem azért, mert abban az esetben is olyan hangsúlyos, hogy ismételten meg kell említenem. Majd meglátjátok, hogy így könnyebbé is fog válni a tanulás számotokra.

Asztro suli 3. óra

2009.04.22. 11:38 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

A TIZENKÉT ASZTROLÓGIAI JEGY KIALAKULÁSA 

Az asztrológia egy út, felelősségünk pontos felismerésére és elfogadására. Ha nincs a kataklizma, és még ma is a boldog Paradicsomban élünk, nem lenne szükségünk rá. 

Ha egy háromdimenziós térben középen állok, 47 fokos szögben mozognak a bolygók felettem. 23,5 fokra északra és délre térnek el. Ritkán 24 és 24,5 fokra, ilyenkor extrém deklinációról beszélünk.

Van olyan bolygó, mely ezt az utat járja, erre fel kell figyelnünk a horoszkóp készítésénél. (deklinációkról majd később). 

A 360 fokos szög 10 000 évvel ezelőtt egy teljes évet jelentett, 360 nappal, a 30 fok pedig egy Holdhónap volt 30 nappal. Így alakultak ki a jegyek.

A tizenkét csillagkép pozíciója a Földről nézve lassan változik az égi körpályán, a szimbolikus körív tizenkét jegye azonban mindíg ugyanaz marad

Ez a 12 asztrológiai jegy, mely az inkarnálódó lélek egy-egy fejlődési állomását jelenti, ezért aztán pszichológiai archetipusoknak is felfoghatók.

A jegyek a "hogyan" kérdésre felelnek, és átszínezik, áthangolják a bennünk mozgó bolygókat. 

A horoszkópunk mandalája a tavaszi napéjegyenlőséggel, a tavaszponttal indul, mely március 21-re esik. Ekkor lép a Nap KOS jegy 0 fokába.. Ugyanez van a többi évszakkezdő jegy, a Rák, a Mérleg és a Bak esetében is. 

Az alábbi MINŐSÉGEK vannak az asztrológiában: 

Az adott évszakra jellemző összes tulajdonság meghatározóan benne van ezekben a hónapokban. Éppen ezért ezeket a jegyeket KRDINÁLIS minőségként határozzuk meg.

A kardinális minőség tehát az évszak indító hónapot jelöli: a teremtő erőt képviseli, az évszak születésének felelnek meg.

Pld. a KOS-tűzkardinális, jelzi a tavasz beköszöntét, és a hajnal első, bolondos sugarait.

A RÁK - vízkardinális - a nyár kezdetét jelenti. Ez az anyaság, termékenység, éltető nedű, gyógyító növény.

A MÉRLEG - levegőkardinális - az ősz hirnöke. Az egyensúly, a mérték, középszínt, de a bizonytalanság is, két kor, két ciklus, az éjszaka és a nappal között.

A BAKkal - földkardinális - köszönt be a tél. A lecsupaszított, letarolt, fagyott föld védelmező ölén pihen az elvetett mag. Ennek az időszaknak tervező, elindító, kivitelező jellege van. 

A FIX jegyek alkotják az évszakok közepét, a megszilárdulás, kiteljesedés szakasza ez, melyben az évszakok igazi arca nyilvánul meg. Jelenti a makacs, évszakközepi hónapot, a mozdíthatatlan, megingathatatlan erőt.

Fix minőségben vannak a BIKA, az OROSZLÁN, a SKORPIÓ és a VÍZÖNTŐ. 

A BIKA a földállandó a tavasz csúcspontja, a gyökereztető erő, az érzéki étvágy, a harsogó zöld diadala.

A nyár zenitjén az OROSZLÁN - tűzállandó - jelenik meg mindent elnyelő hőségnek, szikrázó fénynek teljes pompájában.

A SKORPIÓval - vízállandó - az ősz bomlasztó ereje hatalmasodik el, hulló levél, poshadó víz, általános erjedés.

A VÍZÖNTŐ - levegőállandó - jelzi a tél diadalát: szelek, viharok, orkánok hosszú éjszakái végigseprik a megfagyasztott földet.

A fix jegyekre jellemző még a stabilizációra törekvés, a tartós megvalósítás és a produktum kiélvezése. 

A VÁLTOZÓ jegyek, vagy kettős jegyek az évszakok leááldozó szakaszát jelzik. Ez a beteljesülésük, és a haláluk is egyben.

Változó jegyben vannak az IKREK, a SZŰZ, a NYILAS és a HALAK.

Az IKREK - levegőváltozó -a tavasz végén érkezik. Ez a szárnyaló, buja kizöldülés, szerteágazás ideje. A tavasz erőinek széthintése.

A SZŰZZEL - földváltozó - fejeződik be a nyár. A föld már kiégett, megmunkált, bevetett. Mintha bezáródna.

A NYILAS - tűzváltozó - eltávolodás, visszahúzódás, menekülés.

A HALAK - vízváltozó - patakok csörgedeznek mindenhol, olvad a hó, a jég, azéjszaka haldoklik és köd burkolja be, de már a hajnal fénycsíkja áttörik. Ez a halál és a lebomlás, mely egy új korszak kezdetét vetíti előre. Itt a végső simítások, aprólékos kidolgozás, és a továbbadas - elengedés - érvényesül. 

Érzitek a finom szimbolikát??? 

Mint az előzőkben már érzékeltettem, nemcsak minőség, hanem elemek szerint is csoportosítjuk a jegyeket.

Négy elem van: föld, levegő, víz, tűz. Az elemek azt jelzik, hogy a bizonyos jegyekben lévő szülött hogyan érzékeli maga körül a világot?

A tűz jelzi az erőt, az életerőt, magát az életet és az inspirációt, az isteni szikrát. A tűzjegyben születettek a kolerikus típust képviselik.

őK  a KOSOK, az OROSZLÁNOK és a NYILASOK. 

A tűz, mint őselem szimbóluma egy háromszög, amelynek csúcsa felfelé irányul, a szellemiek felé, jelezve szülötte vágyódását a földöntúli fényesség irányába.

A Tűz a szellemiekkel analóg, fénye a beavatás útját jelzi. Világító ereje, maga a szellem tündöklése és ébersége, a megvilágosodás bölcsessége. Az elemek közül a tűz az egyetlen, amelyet az ember maga képes előállítani, és ezért az istenekhez való hasonlatosságának jelét látja benne.

Hétköznapi világunkban a tüzet, a meleget, a fényt a Nap hozza el. Ez az állandóan izzó gázgömb minden életnek az alapja. Amikor a Nap a delelőjén van, akkor fokozódnak az ember vitális energiái. Amikor a Nap fénye elhalványul, az energiaszintünk is csökken. 

Az ember, mint mikrokozmosz a makrokozmosz pontos mása. A négy elemi erő mindegyike ott található minden emberben. Némelyik erő a felszínen él bennünk - ezekkel azonosítjuk magunkat, mások tudat alatt szunnyadnak - ezeket "nem-én"-ként érzékeljük és a külvilággal tartjuk egybevágónak. 

Akinél a TŰZ emelm megvalósult állapotban van, annak minden megnyilvánulása lobbanékony, aktív, önálló és melegséget sugárzó. Vonzódik a fényes dolgokhoz, világosban, nappal érzi elemében magát. Szereti a napfényt, a kandalló lobogó tüzét, az erős fényforrásokat.

Ahogyan a Nap, úgy a TŰZ-ember is egyfajta középpontot képvisel. Jó a közelében lenni, mert energiát áramoltat felénk. Van benne valami lobogó plusz, valami magával ragadó lendület.

Ahogyan a tűz mellé odahúzódunk melegedni, úgy megyünk a TŰZ-természetű lényhez is feltöltekezni. Tőle szívesen fogadunk el tanácsokat, neki nem jut eszünkbe ellentmondani. Lángoló szavaira lelkesebbé válunk. Példamutatásával követésre sarkall, határozottsága és magabiztossága tekintélyt sugároz.

Ilyen TŰZ emberek a Kosok, az Oroszlánok és a Nyilasok.

A következő elem, a VÍZ. 

A VÍZ jelképe egy lefelé mutató háromszög. A víz lefelé ömlik, medret, megnyugvást keres. Az érzelmeket szimbolizálja. Az emlékezés, a probléma mélyére merülés az empátia és a praktikum hiánya jellemzi.

Háromszöge a TŰZ felfelé mutató háromszögével egymásba ötvözve egy Dávid csillagot képez. Ez az ősi jelkép az erők kiegészítését mutatja. A Tűz és a Víz pólusosan kiegészítik egymást.

A Víz elem az érzelmek hullámzásának és a melankolikus alkatnak felel meg.  Ide tartoznak a RÁK, a SKORPIÓ és a HALAK jegyű emberek.

Mivel érzéseik rendkívül mélyek, ezért aztán a hangulatuk nagymértékben befolyásolják a teljesítményüket is.Érzelmesek, sebezhetők, ezért gyakran érzelgősek vagy labilisak.

Felveszik - mint a víz a tartály alakját - a környezetük hangulatát.

Gyakran van belső látásuk, okkult képességeik, fejlett az érzékszerveken túli érzékelésük, náluk van legkevésbé elzáródva a harmadik szem (tobozmirigy). Tetteiket kizárólag az érzelmeik irányítják. Bár önfeláldozók és nagylelkűek, de végtelenül érzékenyek, sértődékenyek, ezért nehezebb velük a kapcsolattartás.

A TŰZ és a VÍZ, mint ellenpólusok képviselik a lángolást és a lenyugvást. 

A harmadik elem a LEVEGŐ.

Levegő jegyűek az IKREK, a MÉRLEG és a VÍZÖNTŐ.

Képviselik a kapcsolatot, az értelmet, a racionális gondolkodást, a teóriateremtő képességet, és a szangvinikus embertípust.

A LEVEGŐ szimbóluma az egyenlőségjel. Ez mutatja a kiegyenlítő, mindenhez illeszkedni, kapcsolódni tudó jellegét.

Természete, hogy mindennel kapcsolatba kerül. Láthatatlan, megfoghatatlan. A Levegős típusú személyiség híres a kontaktusteremtő képességéről, barátkozó stílusáról. A hírt megszerezni és átszellőztetni - ez élteti.

 Legszebb párosító virágénekünk : "Tavaszi szél vízet áraszt, virágom....." utal arra, hogy a TŰZ (tavaszi) belső lelki lángolását a LVEGŐ (szél) kapcsolatteremtése követi, mely a VÍZ szimbolizálta érzelmek áradatává, azaz szerelemé magasztosul. 

A FÖLD elem - a stabilitás, a forma, a test és az anyag.

Képviselői:  a BIKA, a SZŰZ és a BAK. 

A Föld szimbóluma a kereszt, mely az anyagot reprezentálja. Jelképes értelemben a Föld az Égnek, a Levegőnek ellentétpárja: szemben az ég derűs világosságával, emelkedettségével, ritkságával és szabadságábval, a földhöz a sötétség, az alámerülés, a sűrűség, a kötöttség társul.

Ide soroljuk az érzékszervi érzékelést és a praktikusságot.

Embertársaink közül legbiztosabban azokra számíthatunk, akiknél a Föld elem megvalósult. Ők a megbízhatóság, kiszámíthatóság, és a pontosság erényének hordozói.

A Föld személyiség mozgásában és gondolkodásában is lassúbb, megfontolt, körültekintő, néha nehézkes.

A Föld karakter fő törekvése a változások elkerülése. Szava készpénznek vehető, amit megigér, betartja. A gyakorlati gondolkodás és nem az elvont fogalmak embere. 

"A három minőség és a négy elem tizenkét jól elkülönülő jegyet hoz létre, az alábbiak szerint - mint összefoglalva: 

 Jegy:    Minőség:     Elem      Kulcsszó 

KOS      kardinális     tűz        vagyok, létezem, cselekszem 

BIKA      fix               föld        birtokolok, építek, alkotok 

IKREK    változó       levegő   gondolkodom, kommunikálok 

RÁK       kardinális    víz         érzek, gondoskodom, táplálok 

OROSZLÁN   fix        tűz         megmutatom, ki vagyok, játszom 

SZŰZ     változó       föld       szolgálok, rendszerezek 

MÉRLEG kardinális   levegő  kapcsolatokat teremtek, egyensúlyozok 

SKORPIÓ fix            víz         fürkészek,átalakítok,transzformálok 

NYILAS     változó    tűz        lobogok, kutatok, lelkesedem 

BAK        kardinális  föld       szerkezeteket építek, hasznosítok 

VÍZÖNTŐ  fix           levegő   más vagyok, újítok, reformálok 

HALAK    változó     víz         beleolvadok, elképzelek, elengedek "  

A horoszkópokban általában minden elemet és minőséget megtalálunk, de előfordulhat, hogy valamelyik hiányzik.  Ilyenkor pld. víz esetében, nincs a szülöttnek vízes jegyben bolygója. Ez azt jelenti, hogy ebben az inkarnációjában az érzelmeket jött tanaulni.

A fényszögelmélet alapjait az elemek keveredése  és egymásra hatása horoszkópon belül, adja, 

Példának mondhatnám azt, amikor a bolygók úgy helyezkednek el horoszkópon belül, hogy a tüzes jegyekben és a levegős jegyekben megfelelő arányban vannak. Ez jó, mert a tüzet a levegő táplálja. Ám, ha nincs bolygó levegős jegyben, akkor a tűz, mely az inspirációt adja, egy hebehurgya, buta embert eredményez.

Vagy pld. a Földnek feltétlenül kell a víz ahhoz, hogy termékennyé váljon. Ha a képletünkben kevés bolygonk van Víz jegyében, de a Földjegyben túlsúlyban van, akkor a gyakorlatias, praktikus emberek érzelmek nélkül maradnak, és tetteik, gondolataik sivárak maradnak. 

Bár még a jegyek, házak és bolygók a fényszögeikkel visszavannak, kénytelen voltam említést tenni róluk, különben nem tudtam volna ezt a tananyagot érthetően elmagyarázni.

Így is vannak kétségeim afelől,  hogy világos-e számotokra amiket leírok, ezért örülnék, ha hozzászólnátok, vagy kérdeznétek.

Örülnék a visszajelzésnek.

Nehéz helyzetben vagyok, mert ha szóról-szóra mindenről a teljesség igényével írok, akkor soha nem lesz vége, így aztán csak remélni tudom, hogy eljutnak hozzátok a gondolataim.

Asztro suli 2. óra

2009.04.20. 19:35 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

A PRECESSZIÓS KORSZAKOK 

A precesszió a tavaszpont eltolódása az ekliptikán a Napnak és a Holdnak a Föld forgástengelyére gyakorolt vonzása következtében.

Ezt a jelenséget a Föld imbolygó mozgása okozza. 

Itt a tankönyvemre kell hagyatkoznom, mert a saját szavaim talán nem annyira világosak és érthetőek, ez ugyanis egy kicsit nehezebb tananyag. 

"A Föld a Nap pályájához képest 23,5 fokos szöget zár be. Mivel a Föld nem teljesen gömbölyű, hiába próbálja megtartani ezt a szöget. Imbolyog a saját tengelye körül, mint egy búgócsiga. Az ingás miatt a Nap az állócsillagokhoz viszonyítva minden tavasszal, a tavaszponthoz érve, nagyon lassan hátrálni látszik az előző évi helyzetéhez képest. 72 évenként hátrál 1 fokot. Ez az oka annak, hogy a jelenlegi időszakban az állatövi jegyek és az eredetileg hozzájuk tartozó csillagképek eltávolodtak egymástól.

Egy precessziós "nagy év", vagy plátói világ év" 25.920 földi évig tart, vagyis ennyi időbe telik, amíg a Nap látszólagos hátrálása leír egy teljes kört, és pontosan visszatér a zodiákus körön az eredeti tavaszponthoz: Kos 0 fok.

Ha elosztjuk a 25.920 évet 12 vel, megkapjuk a precessziós világkorszakok időtartamát, ami 2.160 év.

Ebben az időszakban a tavaszpontkor (márc 21) a Nap mindíg a precessziós korszaknak megfelelő jegyben található. Azért nem lehet egészen pontosan meghatározni, hogy mikor kezdődik és mikor végződik egy korszak, mert a csillagképek csak nagyjából 30 fokosak, tehát akkor mondhatjuk biztosan, hogy megtörtént a korszakváltás, ha a Nap már valóban láthatóan a csillagképben jár. 

Pontosan ez a "láthatóság okoz gondot, hiszen ami a Nap közelében van, az sohasem látható - nem hiába nevezik a zodiákust a latinból eredő ekliptikának, vagyis "elhomályosulásnak". A Nap az életet adó fényforrás, a naprendszerben minden más égitest tőle kapja a fényét, ezért mindent el is homályosít, ami a közelébe kerül. És mivel 72 földi évbe telik, hogy csupán 1 fokot haladjon a Nap hátrafelé, a korszakváltás pontos pillanatát szinte lehetetlen meghatűározni. Ezért az egyes korszakok között több évtizedes átfedések vannak, sőt akár egy-két évszázad is lehet.

Nagyon érdekes, hogy egy ilyen világkorszakra mennyire jellemző az adott állatövi jegy jelképrendszere, és kifejezésmódja. Az egyes korszakok eleje és vége általában egymásba olvad." 

A tudósok mai napig vitatkoznak azon, hogy a Vízöntő korszak csak most kezdődik, vagy már tart 200 éve. 

A precessziós világkorszakok hozzávetőleges időtartama: 

OROSZLÁN           i.e. 11 200 - 9 000

RÁK                      i.e.   9.000 - 6 800

IKREK                   i.e.   6 800 - 4 600

BIKA                     i.e.   4 600 - 2 400

KOS                      i.e.   2 400 -    200

HALAK                   i.e.      200 - i.sz. 2 000

VÍZÖNTŐ               i.sz. 2 000 - 4 200 

Nem volt mindíg precesszió, amire abból következtetünk, hogy a 4,5 milliárd év alatt, mióta működik a galakszis, lett volna ideje kiegyensúlyozódni a Föld tengelyének. Ma már tudjuk, hogy a tengely elferdülésének okozója egy kozmikus kataklizma volt.

Minden nép mítoszában találunk utalásokat az Aranykorra (Édenkert), ez pedig akkor volt, amikor a Nap a saját jegyében, az Oroszlánban járt.

Virágzó kultúrákban éltek az emberek, mint Lemúria, Atlantisz. Ezek a legutolsó kataklizma során pusztultak el, ami 9.600 -ra tehető i.e.

Ekkor majdnem elpusztult a földi élet, és teljesen átformálódott a Föld képe.

A katasztrófára többféle elmélet is létezik. A legvalószínűbb az, hogy egy szupernóva robbant fel a Naprendszerünkben, azonnali pusztítást végezve Földünkön is. Ekkor robbant fel az a bolygó is, mely a Mars és a Jupiter között volt, és most az aszteroida övet képezik.

A karmaasztrológiában ezeknek az aszteroidáknak a későbbiekben szerepe lesz tanulmányaink során. 

A szupernóva felrobbanását igazolják azok a leletek is, melyeket Szibériában találtak több tízezer állat megfagyott teteménél: szájukban és gyomrukban emésztetlen füvet és élelmet tartva. Ha hosszú folyamat lett volna a jégkorszak kialakulása, ez nem fordulhatott volna elő. Egyik pillanatról a másikra megváltozott a Földünk arculata, a pólusváltás következtében.

Mikor ismét kitisztult az ég, kisütött a Nap, a maroknyi túlélő egy teljesen más világot látott maga körül, sem a Föld sem az ég nem volt a régi, még a Nap is máshol nyugodott le, ők pedig bűneik büntetését látták ebben a kifordult világban. 

Az asztrológia kialakulása ennek a kataklizmának a következménye.

A túlélők keresték a magyarázatot az égi jelenségekre, hogy meg tudják határozni a következő kataklizma bekövetkeztét. Aztán a Nap és a Hold látszólagos haladása, egymáshoz való ciklikus változásai adták az alapot mértékegységeik kialakításához.

Ezzel a tudománnyal leginkább a káldeus papok foglalkoztak, és ők jöttek rá arra a törvényszerűségre is, hogy az összes bolygó (akkor még láthatók voltak) az ég 47 foknyi szegmensében mozgott. Ezt a téli és nyári napforduló látszólagos mozgása mutatta meg.

Aztán arra is rájöttek, hogy a Naprendszer összes többi bolygója is ebben a sávban járta égi útját.

"A ma ismert állatövi jegyeket azok az állócsillag halmazok alkotják, amelyek a bolygók vándorlásának hátterében, vagyis ebben a 47 fokos sávban ragyogtak."

Kezdetben az asztrológia tudása segítséget adott ahhoz nekik, hogy hajóikkal képesek legyenek átszelni a világóceánokat.

Segítette őket abban, hogy megismerjék az évszakváltozások okait a kataklizma után, mivel megszünt az állandó tavasz, amiben addig éltek.

9000-8000 körül kezdődött az állattenyésztés és földművelés az emberiség számra, kialakultak a csillagvizsgálók, mint pld. Stonehenge. Életük a Hold ciklikusságának jegyében telt.

Az asztrológia segítségével próbálták megmagyarázni , hogy miért és hogyan történt meg a világ pusztulása? Keresni kezdték a jövőben az asztrológia segítségével, hogy hogyan menekülhetnek meg egy következő világégéstől? 

A következő órán áttérünk a horoszkóp készítés alapfogalmaira,

hogy megtanuljuk, hogyan kell alkalmaznunk ezt az ősi tudást a Vízöntő korszak hajnalán. Hogy el tudjuk készíteni azt a térképet, mely önmagunkhoz vezet. 

A precessziós korszakokról rengeteget lehetne még tanulnunk, de az inkább a történelem berkeibe vinne bennünket - és az is megérne egy misét - de most próbálok kizárólag az asztrológiára, és azon belül is a horoszkópra koncentrálni.

 

Asztro suli 1. óra

2009.04.18. 11:34 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

MI  AZ  ASZTROLÓGIA ?

Görög eredetű szó, jelentése: csillagtan. Két szó összetételéből származik: asztro: csillag, logo pedig szót, beszédet jelent.

Olyan eszmerendszert jelöl, melynek az a célja, hogy a földi eseményeket, életutakat előre jelezze az égitestek helyzetének tulajdonitott- és jellemformáló hatások alapján. 

Nem kozmikus hatásokról szóló általános tanítás, hanem olyan rendszer, amelynek alapja, hogy az égitestek befolyásolják minden ember jellemét és cselekedeteit, és ezáltal az életét is.

Ezt pedig kizárólag az egyes égitestek születéskori helyzetére vezeti vissza.

Tudománytörténeti jelentősége, hogy műveléséhez az égitestek mozgásának pontos ismerete szükséges, és ezért nagyban hozzájárult a csillagászat fejlődéséhez.

6000 éves tudomány, már Mezopotániában a kaldeus papok ékírásos táblákon örökítették meg a szabályait, a jövendeléseiket, majd utánuk az egyiptomiak és a görögök művelték mesterfokon. 

MIvel minden ember életére hatnak a bolygók, az asztrológusok elkészítik azt a térképet, mely a születéskor fennálló kozmikus helyzetet mutatja.

Ezt a képletet nevezzük horoszkópnak. Jelentése görögből fordítva: órajelző.

A kezdetekben, főleg nagyobb események várható fejleményeit olvasták ki az asztrológusok a bolygóállásokból, sosmeghatározásra csak ritkán használták. Őket a jövő érdekelte mindíg. Időszámításunk kezdetén már kész asztrológiai rendszerek léteztek.

Az igazi kezdetek ismeretéhez azonban a mitológiát kell alaposan megismernünk, és akkor megtudjuk, hogy őseinknek miért volt életbevágóan fontos a csillagok útját megismerni. 

Az ókorban az udvarházak asztrológusai, gyakran úgy gyakorolták a horoszkópkészítés ősi művészetét, hogy emiatt félteniük kellett az életüket. Már régóta bizonyitott, hogy a csillagok vizsgálatának tulajdonitott hitelt gyakran személyes okok miatt tartották vissza, nehogy ezáltal bajba keveredjen valaki, vagy esetleg olyan jövőn kezdjen el gondolkozni, amely sokkal nyomasztóbb a jelenleginél.

A mai irányvonal a "mondjunk el mindent, és ne tartsunk magunkba szinte semmit" ideológiáját követi.

Az én véleményem egy arany középút, nem szabad a páciensre ráönteni a rosszat, de igenis lehet olyan formában jelezni, vagy körülírni, hogy közben felhívjuk a figyelmét arra, hogy mire vigyázzon a jövőben. De erről és még ezzel kapcsolatban sok másról is fogunk beszélgetni tanulmányaink során. 

Visszatérve a horoszkópra, a "térképre", melynek alapján értelmezzük az egyes égitestek és a Föld helyzetének viszonyát, a fényszögeket, melyek kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolják a vizsgált személy sorsát, a  horoszkóp komplex útmutatót nyújt arra, hogyan irányíthatjuk a jelent a jövőbeli kiteljesedésünk irányába.

Ez egy "tervrajz", mely arra szolgál, hogy emlékeztesse az embert a földi megszületése előtti időbeli és térbeli származására, és segítségére van abban, hogy ki tudjon igazodni a földi élete során lelke útjait döntő mértékben befolyásoló lehetőségek, kihívások, esélyek és veszélyek, és a saját hajlamai és képességei között.

Utalásokat ad arra, hogy a jövőnk előreláthatólag hogyan fog kibontakozni a jelenünkből. Ám egyidejüleg számos különböző hatás érvényesül, némelyek erősítik, míg mások gyöngítik egymást, így hatnak az életünkre és az érzéseinkre.

Ám ez a "tervrajz" megváltoztatható. 

Összefoglalva: a horoszkóp az ember szellemi, lelki és fizikai életútjának elemzése. Az előző életből hozott, illetve a jelenlegi inkarnációban kapott tulajdonságok és végrehajtandó feladatok meghatározása, és önismeret.

Vannak emberek, akiknek hiába súgnak a csillagok, vagy hiába tereli a sors őket az életfeladatuk teljesítésének útjára, nem figyelnek rá. Ők azok, akiknek meg kell élniük a rosszat, elszenvedni a rosszat, mert csak ezután válnak éretté, hogy teljesíteni tudják mindazt, amiért születtek.

Az asztrológiában megtanuljuk, hogy minden cselekedetünk a világmindenség összetett életének része, amit az a kozmikus erő tart össze, ami átsugárzik a Naprendszerünkön, és, hogy a bolygók ezeket az erőket szimbolizálják és továbbítják.

Én úgy gondolom, hogy, erről a témáról nem szükséges többet mondanom, mert ezek többnyire ismert dolgok azok számára, akiket érdekel az asztrológia. Ám ennek ellenére arra búzdítalak benneteket, ha valami mégis nyitott kérdés, tegyétek fel, és szívesen válaszolok, - ha tudok.

A következő tananyagunk a precessziós korszakok lesz, ami lényegesen több újdonságot fog adni számotokra.

Tarot-lapok

2009.01.12. 19:06 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

0. A Bolond

 

A Bolond a bennünk elő gyermeket személyesíti meg. Spontán újrakezdést és előítélet-mentes nyitottságot jelképez. A játékos, életvidám gondtalanság kifejezése azt mutatja, hogy csodálkozva, határozott elvárások és gyakran előzetes ismeretek nélkül lépünk életünk egy új területére. Gyermekes kedélyre és ennél fogva könnyelműségre, balga naivitásra, játékosságra is utalhat, de ugyanakkor jelenthet ostobaságot is, vagy a bölcs és alázatos belátás egyszerűségét, amihez csak hosszú és gyakran fáradságos út végén érkezhetünk. A Bolond megtestesítheti a Till Eulenspiegel-i kópét és pimasz frátert, de a király alteregójaként akár az egyetlen őszinte udvari tanácsadót is. Minden esetben teljesen a jelenben él, a nyitottság és a spontán becsületesség kifejezője, mindig kész az új tapasztalatok szerzésére. Azt, hogy magatartásunk a felnőtté válás elleni tiltakozásból vagy a lelki érettség bölcs belátásából ered, az a kártyából nem ítélhető meg. A Bolond mindig pezsdítő tapasztalatokra utal, melyek időnként ugyan kaotikusak, azonban nem jelentenek valódi veszélyt, még akkor sem, ha orra bukunk.

  

I. A Mágus


A Mágus eszességet, ügyességet, öntudatot és aktív életformát jelképez. Olyan periódust jelez, melyben nehéz problémákat is le tudunk küzdeni, fokozott tudatossággal és éber életbölcsességgel, sikerrel szállunk szembe a kihívásokkal. Ez a kártya ugyan tudatunk erejét ábrázolja, de ezáltal nem azt fejezi ki, hogy az érzelmek és más tudatalatti erők elhanyagolhatóak lennének. Épp ellenkezőleg: a Mágus által jelképezett rendkívüli befolyásoló erő és hatékonyság a tudatosság és tudatalatti közötti mély harmónián alapul. Csak az ebből keletkező benső biztonság képes hegyeket mozgatni. 

Valami jónak, sikeresnek a kezdete. Elindulás, ami vonatkozhat munkára, kapcsolatra egyaránt… Légy továbbra is aktív, kezdeményező, figyelj oda a részletekre. A vonzerőd és befolyásoló képességed most pozitív elmozdulást hozhat, ha nyitott vagy és őszinte. A meggyőzés a te szövetségesed Gátlásaidat dobd a hátad mögé, mutasd ki az érzelmeid, és határozottan kezdj bele a dolgok megvalósításába.
Állj pozitívan a vitás kérdések megoldásához, tartsd kordában az esetleges indulataidat.
Ne foglalkozz mások véleményével, juss el a saját belső meggyőződésedhez. Ideje alkalmazkodni a változó körülményekhez, bűvészkedni az ötletekkel és megtalálni a helyes utat előre.

 

II. Főpapnő

 A Főpapnő tudattalan erőinket, gyengédségünket, beleérző-képességünket és a gyakran megmagyarázhatatlan, de mélyen gyökerező bizonyosságot jelöli. Ő a kulcs a logikusan gondolkodó elmével nem megközelíthető titokzatos igazsághoz. Tudja, hogy a kimondható igazság soha nem az örök igazság. Világos oldala a türelem, megértés, elnézés, jóság és megbocsátási készség kifejezője, segítőként, gyógyítóként vagy látnokként a tudattalan erőit veti be mások érdekében. Árnyékos oldala viszont a "sötét nővér" archetípusa, a boszorkány megtestesítője, aki szellemi ereje hatalmát mások elcsábítására, megbénítására vagy ártalmára használja. A Tarot értelmezései azonban csak barátságos, segítőkész oldalát hangsúlyozzák. A hagyomány szerint egyike a három védőkártyának, ami a keresztény mitológiában a Szűz védelmében álló hős sebezhetetlenségének felel meg.

 

III. Uralkodónő

 

Az Uralkodónő a természet mindig új életet adó kimeríthetetlen erejét testesíti meg. Az elevenséget, termékenységet, fejlődést és az új születését szimbolizálja. Ő minden élet kiapadhatatlan forrása, jelzi kreativitásunkat és fogékonyságunkat, képességünket új impulzusok felvételére és újjáalakítására. A fizikai valóság szintjén növekedést és termékenységet, lelki szinten művészi alkotóerőt, szellemi szinten ötletgazdagságot és találékonyságot, tudati szinten pedig a megismerés gyarapodását jelenti. Az új állandó születése mind életünk folyamatos változását, mind azt jelképezi, hogy ezen szülések fájdalmát el kell viselnünk.

 

IV. Uralkodó

 

Az Uralkodó a szerkezeti elemet, a stabilitást, a biztonság és folytonosság utáni vágyat jelképezi. Azon törekvésünket szimbolizálja, mellyel igyekszünk függetleníteni magunkat a természeti feltételektől, azok minden kiszámíthatatlanságától. Ezzel civilizációs törekvéseinknek felel meg, mellyel házakat építünk, hűtő és légkondicionáló berendezéseket használunk, hogy megvédjük magunkat a forróságtól, a hidegtől és a nedvességtől, autókat és repülőgépeket gyártunk, hogy a távolságot kényelmesebben és gyorsabban győzzük le, mint gyalog, iskolákat létesítünk, hogy biztosítsuk a műveltségi szintet. Még ha esetenként túl is lövünk a célon, ez ne tartson vissza attól, hogy e gyakran gyanakvással szemlélt kártya pozitív oldalait is kellőképpen értékeljük. Az Uralkodó a rendre, józanságra, fegyelemre, felelősségre és a pragmatikus eljárásmódok iránti érzékünkre is utal, ugyanakkor mindezek eltúlzására is, mely merevség, élettelenség, perfekcionizmus, uralomvágy és acélos hatalomgyakorlási vágy formájában jelenik meg.

 

 V. Főpap

 

A Főpap a hit világát, a vallásos bizonyosságból eredő mély bizalmat testesíti meg. A régi időkben a Tarot három védőkártyája egyikének számított, alapvetően kedvezően befolyásolja a dolgok menetét. Ez az értelmezés sok szempontból kedvező, mert az általa kifejezett bizalom ereje vonatkozik saját önbizalmunkra, életünk mélyebb értelmébe vetett hitünkre, és az ebből fakadó, a jövőbe vetett hitünkre is. A kártya ezen kívül az etika és az erény útmutatója, valamint morális értékrendünkből eredő személyes szándékainkat is jelképezi.

 VI. Szeretők

 Két témát köt össze ez a kártya. Jelentős szerelmi tapasztalatokra utal, de arra is ráébreszt, hogy ez döntést igényel: le kell mondani életünk eddigi kereteiről (szülői házról, agglegényéletről, flörtölésről), és egyértelműen el kell kötelezni magunkat szerelmünk mellett. Csak ez a lépés vezet el ahhoz a lehengerlő tapasztalathoz, amit a Szeretők kártyája mutat. Ezért nevezték ezt a kártyát régebben "A Döntés" kártyájának. Szükségszerű döntéseket is jelképezhet, melyeknek semmi közük sincs, vagy csak alig van közük a szerelemhez. Ebben az esetben azt jelenti, hogy teljes szívvel kell döntenünk, neheztelés és kiskapuk nyitva hagyása nélkül. A feltett kérdés hátterétől függ, hogy a két témakör közül melyikre utal a kártya. Minden esetben a nagy, fenntartás nélküli "Igent" jelképezi.

 

VII. Diadalszekér

 A Diadalszekér nagy ugrást jelent előre. Azt mutatja, hogy megválunk megszokott környezetünktől, és saját utunkat járjuk. Ehhez a szabadság utáni vágy, az elveszett paradicsom keresése vagy egyszerűen érvényesülési törekvésünk szolgáltatja a hajtóerőt. A Diadalszekér az egyetlen Tarot kártya, mely bizakodónak és örömtelinek ábrázolja ezt az útra kelést. Minden más esetben nehéz szívvel és félelemmel búcsúzunk. Itt azonban hetyke, csüggedést nem ismerő előretörésről, vállalkozó kedvről és kockázatvállalásról van szó. A kártya nagy ügyességet mutat a kocsi irányításában, azonban tükrözi tapasztalatlanságunkat is az ismeretlen világban. Ezért figyelmeztetésként is kell értelmeznünk, hogy ne értékeljük túl saját erőinket, ne legyünk eufórikusak. Lássuk be még időben, hogy nagyon sok a tanulnivalónk.

 VIII. Erő

 Az Erő kártyája bizonyos értelemben rokonságot mutat a Mágussal (I). Mint ott, itt is titkos, mély, belső harmónia a különleges erő alapja. Amíg a Mágus befolyásoló hatalma a tudatos és tudatalatti erők harmóniáján alapul, addig ezen kártya életereje, bátorsága és szenvedélyessége a civilizált embernek saját állati természetével való kibékülését fejezi ki. Ezt hatásosan ábrázolja a mítosz Gilgames és korábbi ellensége, Enkidu barátságában. Ez a kártya egyértelművé teszi, hogy ösztönlény valónkat nem rejthetjük sápadt erények mögé, hanem nyíltan szembe kell néznünk a bennünk élő, néha félelmetes archaikus erőkkel, azokat szeretettel elfogadva, gyöngéd erőszak útján kell lassanként megszelídíteni. Ily módon nemcsak ezek az őserők állnak rendelkezésünkre, hanem mindazon erőtartalékaink, melyeket eddig ösztöneink elnyomására fordítottunk.

A lényege nem a fizikai erőfitogtatásban rejlik, hanem a belső erőben. Abban a bátorságban, amellyel nyugodtan szembenézhetsz a problémáiddal, külső "fenyegetettségekkel". . .
Ez a kártya arra figyelmeztet, olyan mozzanat van készülőben az életedben, amikor felejtésre, megbocsátásra, toleranciára lesz szükség. . . amikor nyugalommal kellene lereagálni saját, vagy mások dühét. Ha mások az őrületbe kergetnek, ne feledd, ez a saját gyengeségedet jelenti. . . Az igazi erő most nem abból származik, hogy valami külsődleges cél felé rohansz, hanem hogy önmagadat vagy képes legyőzni és a problémáidat a saját személyiség formálásod által oldod meg. . .
Igyekezz összhangba hozni az érzelmet és az értelmet, vigyázz ne ess az ösztöneid, vagy a vágyaid rabságába. Ha nem tartasz mértéket és nem törekszel az egyensúlyra az építő energiák rombolóba csaphatnak át.
Szenvedélyes, aktív, viharos, izgalmas időszak lehetőségét is jelzik a lapok akár a szerelem területén is. . . :)) De azért próbáld megteremteni a harmonikus összhangot a megfontoltság és a szenvedély között.

 

IX. Remete

 A Remete a visszahúzódás és a magunkba fordulás kártyája. Introvertált életszakaszt ábrázol, mely során elhatároljuk magunkat idegen befolyásoktól, hogy a buzgó tevékenységtől és az emberektől távol találjunk rá újra a nyugalmunkra, és mindenekelőtt önmagunkra. Így a Remete jelentős tapasztalatokra utal, melyekben felismerhetjük, kik vagyunk, mit akarunk és miként érhetjük azt el. Két értékes szélsőséget egyesít magában a lap: az élmény mélységét és a felismerés magasrendűségét. Sokan alaptalanul félnek ettől a kártyától. Kizárólag akkor jelenik meg a magányosságtól és elhagyatottságtól való félelem, ha félreértik ezek jellemzőit. Aki önként követi aRemete hívását, a világossággal, erővel és azzal a boldog megtapasztalásával gazdagodik, hogy egyedül lehet önmagával.

 X. Szerencsekerék

 Aszerint, hogy miként nézünk szembe sorsunkkal, a kártya vagy tehetetlenségünkre és gyámoltalanságunkra, vagy arra az élettapasztalatra utal, mely fejlődésünket és érésünket segíti. A történések szintjén gyakran olyan helyzeteket mutat a sors Kereke, melyek folyamatát egyelőre nem vagyunk képesek befolyásolni. A Kerék leszálló oldala azt jelenti, hogy terveink egyszerűen nem sikerülnek, Az időjárás, a közúti forgalom, a repülőtéri sztrájk, a tárgyak bosszúja vagy más "magasabb rendű erő" megsemmisíti terveinket. Az Idő Kereke ekkor azt mutatja, hogy (még) nincs itt az ideje szándékunk megvalósításának. A többi helyen lévő kártya ebben az esetben értékes útmutatásokkal szolgál arra, hogyan jutunk el a Kerék másik, felszálló oldalára. Ez szerencsés, kellemes, sőt meglepő változásokat jelent.

 XI. Igazságosság

 Az Igazságosság kártyája több témakört ölel fel. A világos, objektív felismerést, a tudatos és eltökélt ítéletet, megvesztegethetetlenséget, kiegyensúlyozottságot és becsületességet szimbolizálja, azt jelzi, hogy érvényesíthetjük jogainkat. A hétköznapi élet szintjén azt mondja, hogy környezetünket lényünk visszhangjaként éljük meg, minden jóban-rosszban cselekedeteink következményeivel konfrontálódunk. Ha őszinték és becsületesek vagyunk, tevékenységünket elismerik és megfelelően honorálják; ha viszont kétes eszközökkel, fondorlattal akarunk előnyre szert tenni, kudarcot vallunk. Ezzel nagy felelősségtudatot is kifejez a kártya. Azt mutatja, hogy semmit sem kapunk ajándékba, de nem is tagadnak meg semmit tőlünk, hogy mindenért, amit kapunk vagy átélünk csak és kizárólag magunk viseljük a felelősséget.

 XII. Akasztott ember

 Az Akasztott Ember felületes jelentése, hogy megakadtunk, kutyaszorítóban vagyunk. Mélyrehatóbban vizsgálva azonban, szükségszerűséget mutat e kényszeredett nyugalmi állapot külső mozdulatlansága. Lehetőség arra is, hogy mélyreható elemzéssel megváltoztassuk világnézetünket és egész életünket. Ezt a passzvitásra ítélő életszakaszt a betegség képe jellemezheti, ezt valóban gyakran jelzi a kártya. Az Akasztott Ember által kifejezett élményről C.G. Jung ezeket írja: "a fennakadás... akár pozitív értelmű "felakasztás" is lehet, mely ugyan egyrészt látszólag leküzdhetetlen nehézséget jelent, másrészt a maximális erőfeszítést követelő egyedi, s ezért teljes embert kívánó helyzetet ábrázolja."

Átmenet, újraszabályozás, vizsgatétel, türelem, áldozat…
Útelágazást jelez a lap. Meglehet hátra kell lépni egyet, hogy „kívülről” megnézhesd, ami idáig problémát okozott.
A lap mintha a lelked mélyén valamiféle válságra utalna, amit megpróbálsz mindenféle pótcselekvéssel a tudatalattidba nyomkodni. Szeretnél kicsit elbújni a világ elől, hogy erőre kapj, frissülj. Ehelyett megpróbáltatásokkal kell számolnod…
A helyzet, amibe kerültél, attól kellemetlen, hogy idegennek érzed magad benne. De pont ez a kellemetlen helyzet készíti elő azt a változást, amely meghozhatja a vágyott harmóniát…
A változás belőled kell fakadjon: új perspektívából kellene ránézned bizonyos helyzetekre, átkellene formálnod a hozzáállásodat néhány dologhoz…
Ha a megváltozott szemszögből, nyíltan szembenézel a problémáiddal, akkor olyan átalakulási folyamat veszi kezdetét, amely végül teljes testi-lelki megújuláshoz vezethet… A lap azt üzeni, ideje letenni érzelmi hátizsákodat, és akkor megszabadulhatsz a régi fájdalmaktól, amelyek megkötnek és nem engednek elindulni a jövő irányába…

 

XIII. Halál

 A Halál a búcsút jelenti, a nagy elengedést, a véget. Ezzel egyben az új, az eljövendő útját készíti elő; a kártya maga azonban elsősorban a véget tárja elénk. Ezen belül jelentheti a rég áhított, felszabadító befejezést, de természetesen legfájdalmasabb tapasztalatainkra is utalhat. A Kardok Tízessel ellentétben, mely az önkéntes és ezzel idő előtti véget jelképezi, ez a kártya mindig a természetes véget jelöli, és azt, hogy eljött az ideje valamit útjára engedni. A Halál indokolatlanul tartozik a rettegett kártyák közé. Akik rózsaszín szemüveget hordanak, a kártyát csak mint az új hírnökét értelmezik, meg akarnak fosztani bennünket a búcsúzás mély átélésétől és az ehhez kapcsolódó, életigenlő tapasztalatoktól. "Szétválasztottuk az életet és a halált, a kettő közötti idő a félelem", mondja Krishnamurti, és hozzáteszi: "Nem élhetünk anélkül, hogy meghalnánk."

 

XIV. Kiegyenlítődés

 A Mértékletesség kártyájának jelentése érthetőbb lesz, ha "Helyes mérték"-nek nevezzük. A Tarot csomagban az utána következő Ördög (XV) kártyának, a mértéktelenség megtestesítőjének egészséges ellentéte. Harmónia, kiegyensúlyozottság, higgadtság és lelki béke jellemzi a Mértékletességet. Ezzel az egészség és lelki egyensúly boldogító élményét jelenti, vagyis, hogy jól bánunk önmagunkkal, szeretjük önmagunkat és ebből adódóan harmonikus összhangban élünk környezetünkkel is. Kérdésünk hátterének megfelelően jelenthet gyógyulást, felépülést is.

Bár különböző az élethelyzetetek, most abszolút egyforma üzenet érkezett nektek:
Türelem, önmérséklet, egyensúly, új lehetőség, változás, béke, életenergia…
Megindult a változás jó irányba, de nem látványos és gyors folyamat által. Az igazán minőségi változásoknak ugyanis idő kell.
A kártya mottója: "az élet fluiduma ezüst edényből arany edénybe kerül".
Bölcs előrelátással eléred a célodat, amely gyümölcsöző lesz számodra. Ez vonatkozik a munkával kapcsolatos "termékenységre" és személyes kapcsolatokra egyaránt. Most van itt az ideje eljárni társaságba, beszélgetni az emberekkel. Így több forrásból kaphatsz visszaigazolást, hogy helyes úton jársz.
Ne kapkodj, légy türelmes, a dolgaidat kezeld higgadt kiegyensúlyozottsággal …
Higgyél önmagadban.
Ügyelj a mértéktartásra, hozd egyensúlyba a tudatos és tudatalatti erőidet.

 

XV. Ördög

 Az összes Tarot kártya közül természetének megfelelően az Ördög a legnehezebben megfogható, mert mindenki számára más arcát mutatja. Az általa jelzett élményekben a közös vonás a függőség, az akaratnélküliség, a jó szándékok kudarca, valamint a meggyőződésünkkel szöges ellentétben álló cselekedetek. Az Ördög sok Tarot kártya sötét oldalának felel meg: a Mágussal (I) szemben ő a Fekete Mágus. Része a Főpapnő (II) sötét oldalának, ő a Főpap (V) álszent, az anyagi világnak hódoló ellenpárja, a Szeretők (VI) hatalmi harccá vagy lélektelen kéjsóvársággá torzult oldala, az Igazságosság (XI) megvesztegethető vagy önbíráskodó árnyéka. Ő testesíti meg az Erő (VIII) zabolázatlan mohóságát, ő a Mértékletesség (XIV) ellentéte, a mértéktelenség, ő uralja a Hold (XVIII) túlsó területeit. Mint kísértő, természetesen legtöbbször vonzó formában jelenik meg. A kártya azt mutatja, hogy a tűzzel játszunk, és pokolian (!) oda kell figyelnünk, nehogy megégessük magunkat. Mélyebb értelmezési szinten azt jelenti, hogy a feltett kérdés vonatkozásában saját árnyékos oldalunkkal kell szembenéznünk.

 

XVI. Torony

A Torony azt mutatja, hogy a vélt biztonságból magunk köré emelt falak hirtelen inogni kezdenek. Általában olyan struktúrákról és dimenziókról van szó, melyek túl szűkké váltak számunkra. Ez érintheti meggyőződéseinket és alapelveinket éppúgy, mint szakmai és pénzügyi biztonságra vonatkozó elképzeléseinket, nem utolsó sorban baráti és egyéb személyes kapcsolatainkat. A torony mindenesetre olyan koncepciót jelképez, mely régebben jótékony biztonságot, talán még védettséget is adott számunkra, de melyből mostanra kinőttünk. Általában meglepő tapasztalatok, néha sziporkázó ötletek, melyek romba döntik a régi koncepciót. Mivel itt elsősorban biztonságunk vélt bázisáról van szó, ezeket a hirtelen változásokat gyakran katasztrófaként éljük meg. Csak az első sokk elmúltával érezzük megkönnyebbülten, hogy régi tehertől szabadultunk meg. Ezt az áttörést akár saját felismerésünk, akár külső esemény is kiválthatja. A Ji Csing erről a következőket mondja: "A villámlással és dörgéssel érkező vihar legyőzi a természet romboló feszültségeit."

 

XVII. Csillag


A Csillag a remény, a bölcsesség és a mélyebb összefüggések felfedezésének kártyája. Azt mutatja, hogy olyan dogokat tervezünk vagy indítunk útjukra, melyek a messzi jövőbe nyúlnak és melyek pozitív alakulását jogosan remélhetjük. Ebben a korai szakaszban gyakran még nem is vagyunk tudatában ténykedésünk messzemenő hatásának. Csak az eseményekre visszapillantva válik világossá előttünk, milyen döntő volt az az irányváltás, melyet a Csillag akkoriban jelzett. Mint a vetés kizöldülése, ezen cselekedet eredményeinek felismerése is időt igényel. A hagyományos értelmezés a három védőkártya egyikének tekinti a Csillagot, mely örömteli sikert ígér.

 

Jó esély van a változásra. . . Megvalósulhatnak a vágyak és tisztességes ambíciók, de áldozatot kell értük hozni. Te döntöd el, megéri vagy sem.
Sikert jelenthet a szerelemben, munkában… Ez ugyan még csak a tervezgetés időszaka, de a most megszülető elképzelések megalapozhatják a további életedet, ezért nem mindegy hogy valós alapokra tervezel, vagy légvárakat építesz. . .
A csillagok a lehetőséget biztosítják, de a sorsodat neked kell irányítanod. Vigyázz, nehogy beleess az irreális álmodozás csapdájába. Ha megfelelő távolságból figyeled az eseményeket, észreveheted, mikor és hol „hibáztál”, és lehetőséged nyílik a korrigálásra.
Átmeneti érzékeny időszak ez, ami arra jó, hogy a helyére kerüljenek a dolgok. . . Lelked most könnyen megtelik szeretettel, ennek eredményeképp másokban is tisztább érzések ébrednek irántad…

 

XVIII. Hold


A Hold kártyája a sötétségbe és az éjszakába, a lélek titokzatos világaiba kalauzol, megmutatva sejtéseinket, vágyainkat, álmainkat. A Hold világos oldala a romantikus álmodozást, élénk fantáziát és erősen fejlett érzékenységet jelöli. A kártya mégis inkább a sötét oldalt mutatja, a lélek mélységeit. Félelmeinket, bizonytalanságunkat, rémálmainkat, sötét sejtéseinket jelképezi, a láthatatlan, megfoghatatlan dolgok keltette iszonyatot, borzongást mutatja. Ezt a félelmet érezzük, ha magányosan haladunk át az éjszakai erdőn, melyen nappal nyugodtan vágunk át, mely a sötétben azonban megtanít a félelemre. Lehet ez a régi idők démonaitól való félelem is, melyek felvilágosult korunkban új nevet kaptak: baktérium, vírus, milirem, becquerel, ólommal szennyezett levegő, savas eső.

Intuíció, érzékenység, női megérzések, vágy…
Kellemes bizonytalanság, óvatosság. . . Kettőség érzete kíséri a lapot (vágy bizonyos „dolgok” után, de ha érkezik, akkor mégis nehéz megélni). Mintha valami megzavart volna, és nem tudod, hogyan tovább…
Fájdalmas felismerések időszaka következhet és ez sok veszélyt rejthet magában. Kapcsolataidban sérülékeny időszakon fogsz keresztülmenni. Őszinteség hiánya, féltékenység ronthatja a magánéletedet. De még nem jött el a tisztázások ideje. Nem megfelelő, rossz pillanat lenne valamit erővel kimondani, vagy valakit egy megoldatlan helyzetben döntésre kényszeríteni… Ha ezt elfogadod, felesleges csalódásoktól kíméled meg magadat.
E bizonytalanság érzése vonatkozhat a hivatásod, feladataid, céljaid területére is.
Csak önfejlesztéssel tudsz ebből kijutni.
Próbáld meghaladni önmagad, ügyelj az egyensúlyra az értelem és érzelmek között. Hozd az érzelmeidet felszínre. Fgyelj a belső hangodra. . . Mindig jó felé vezet…

 

XIX. Nap


A Nap kártyája a nagy életöröm, a vitalitás, a melegség és a bizakodás megtestesítője. A tudat megvilágosító erejét is jelenti, amellyel tiszta képet kapunk és legyőzhetjük gondjainkat, az irritáló tényezőket és kísérteties félelmeinket. Fiatalos frissességgel és az újjászületés érzésével ajándékoz meg. Az élet napos oldalát jelképezi. Mélyebb értelmezési szinten arra szólít, hogy győzzük le magunkban a sötétséget, bontakoztassuk ki napfényes természetünket, megváltva és a fényre segítve sötét bátyánkat vagy nővérünket.

 

XX. Végítélet


A Végítélet kártyája könnyen félreérthető, ha elnevezéséből indulunk ki. Az ítélethez, különösen az itt szereplő végítélethez elsősorban a büntetés, a kárhozat, és ebből adódóan a félelem és rémület kapcsolódik. A kártya jelentése viszont mindig csak szimbólumai, illetve a mögötte rejlő lelki és mitológiai képek alapján értelmezhető. Az itt ábrázolt feltámadás a megváltás megragadó élményét szemlélteti, az eddig eltemetett vagy fogva tartott dolgok felszabadulását mutatja, hogy az igaz, az isteni kiemelkedik a börtönök sötétjéből és napfényre kerül. Ez bizonyítja a kártya boldogító jelentését. Az önmagunkká válás útján a döntő lépést jelképezi, az alkímiai változások sikeres folyamatát, mely az alacsonyabb rendűből magasabb rendűt alkot. Hétköznapi szinten a felszabadulás minden formáját jelenti: szabadulást a gondoktól, a szükségtől, hálátlan helyzetekből és kapcsolatokból, gátlásoktól és félénkségünktől. Továbbá utalhat arra is, hogy a kártya által jelzett szándékunkban igazi "kincs" rejlik.

 

Átalakulás, elszámolás a múltbéli „tettekért”, újraértékelés és megújulás, beteljesedés… Fordulópont következhet az életedben, valami olyan új kezdődhet, amit be kellene illeszteni a régi életed keretei közé, vagy teljesen új irányt kellene szabnod. Itt az ideje eldobni a régi értékeket, és új értékrendet alakítani.
Ez feszült időszakot jelenthet, de pontosan ez hivatott arra, hogy bekövetkezzen a fordulópont az életedben. Hogy megnyílhasson az új világod, új arcod, megújult életed. Meglehet ez által az ambícióid is változni fognak, amit mostanáig fontosnak tartottál, most már kevésbé lesz az. Ettől több energiád, több életerőd lesz… könnyebben gyűröd az utadba kerülő nehézségeket. Sokkal bölcsebben fogod szemlélni a világot, de ugyanakkor sokkal energikusabban. Megoldódhatnak a régi problémáid és az önmegvalósítás, beteljesülés felszabadító útjára léphetsz…

 

XXI. Világ


A Világ kártyája az újra megtalált egységet, a mélységes harmónia élményét és egy fejlődési folyamat örömteli befejezését mutatja. Szavakkal megragadni e kártya szépségét azzal a veszéllyel járna, hogy érzelgős történethez írnánk happy end-et. A hős utazása során a boldog véget, az újra megtalált Paradicsomot jelképezi, ami a hétköznapi életre vetítve egyszerűen annyit jelent, hogy célhoz értünk. Ritkább esetben ez életünk valódi célja, általában azonban fontos közbenső állomás. Külső élményeink szintjén azt mutatja, hogy megtaláltuk helyünket a világban, azt a helyet, ahová igazán tartozunk. Lelki tapasztalataink területén arra utal a világ kártyája, hogy jelentős, sőt talán döntő lépést tettünk az önmagunkká válás, valódi hitelességünk, saját teljességünk felé. Az események vonatkozásában boldog időszakot jelez, melyben nyíltan és teljes elevenséggel élvezzük létünket. Jelentheti azt is, hogy nemzetközi kapcsolatainkat ápoljuk vagy utazunk.

 

 

Saját horoszkóp - ezo.hu

2008.12.08. 07:03 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

Születési jegy: Halak

A Halak jegyű ember kivételesen érzékeny. Megérzi mások hangulatát, és a ki nem mondott érzelmekre is reagál. Hazudni felesleges neki, tudja, mikor mond igazat valaki, és mikor hazudik. Intuíciója is kiváló, könnyen ráérez a bekövetkező eseményekre. Nem bírja elviselni mások fájdalmát, ilyenkor mindig megpróbál segíteni, akkor is, ha a másik ember belegebed. Vele kapcsolatban lehet mondani: "a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve". Soha nem akarna ártani, mégis, túlzott segítőkészségével gyakran okoz galibát. Ennek a hatalmas beleérző képességnek a hátránya, hogy időnként túltelítődik, ilyenkor szüksége van a bezárkózásra, egyedüllétre. Ha ezt nem tudja magának megteremteni, megbetegszik, és akár kórházba is vonul, ahol megélheti a számára szükséges magányt és elszigetelődést. De előfordulhat, hogy magányát hamis természetével vívja ki, ilyenkor a Halak börtönbe vonul. Segítő szándéka következtében főleg szociális területen helyezkedik el, legyen az szociális gondozó, vagy épp ápolónő. Nincs még egy jegy, amely olyan gondosan ápolna, mosdatna betegeket, mint a Halak. Segítő állásban különben sem kell felelősséget vállalnia önmagáért, ez amúgy is nagyon távol áll tőle. Fő uralkodója, a Neptunusz azonban nem csak beleérző képességéről, hanem hamisságáról híres, ezért a Halak jegyű emberre jellemző lehet a hamisság is. Ha megbántva érzik magát, hajlamos alattomosan hátba támadni a másik embert, alaposan meglepve azt ezzel a lépésével. Anyagi és szerelmi területen is jellemző lehet a hamiskodás, a titkolózás. Ritka a Halak közt a hűséges ember, könnyen belemegy egy titkos kapcsolatba. Ez történhet úgy, hogy ő csalják meg párját, de úgy is, hogy olyan partnert találnak, aki vele csalja meg kedvesét, de történhet olyan módon is, hogy valamely társadalmi vagy egyéb okból nem vállalhatja fel a partnert. A realitásokhoz nem sok köze van a Halaknak, hajlamos elmenni a világ mellett, és elmélyülni fátyolos álomvilágába. Képes arra, hogy csak testileg legyen jelen valahol, miközben lelke egy ködös szellemi síkon lebeg, ez sokszor megnehezíti életét. Az iskolában jellemzően nem figyel, hiszen az álomvilág nem ott van, emiatt konfliktusai lehetnek tanáraival. Hangulata meglehetősen szélsőséges, egyszer lelkes és vidám, másszor depressziós, legszívesebben öngyilkos lenne. Könnyen befolyásolható, de csak a nála erősebb akaratú emberek által. Nehezen nyílik meg az emberek előtt, így nehéz kiismerni, megtudni, valójában mit is akar. Sokszor önmagával sincs tisztában. Könnyen beleeshet a meg nem értett ember szerepébe, ami tovább növeli depresszióba hajló hangulatát. Ilyenkor előfordul, hogy függőséget alakít ki, dohányzik, iszik, vagy drogot kezd el fogyasztani. Ebből aztán nehéz kirángatni. Tipikus szenvedő, az élet ad is számára elég megpróbáltatást, és ha nem tud valamelyikkel megbirkózni, elkezd szenvedni, sírni. A Neptunusz éteri magasságokba emeli, nem sok köze van a világhoz, ugyanakkor sűrű homályba is burkolja jellemét. Jó érzéke van a zenéhez, tánchoz, sok Halakból lesz énekes, zenész vagy épp táncos. Szeret is énekelni, táncolni, hiszen ilyenkor eltűnik a világ, és csak a zene cseppet sem racionális élménye létezik. Érzékenysége miatt könnyen válik vegetáriánussá, mivel sajnálja az állatokat, és nem szeretné, ha miatta akár csak egy is elpusztulna. Ugyanilyen elgondolásból nem szeret szőrmebundát hordani.

Aszcendens: Halak

A Neptunusz és a víz hatására szentimentális és romantikus. Hajlamos ok nélkül aggódni, belső nyughatatlansága arra ösztönözheti, hogy elmerüljön az okkultizmusban. Olyan érzékeny és fogékony mások problémái iránt, hogy végül azokat a sajátjának tekinti, és nehéz lesz eldönteni, hogy határozatlan és költői természetére hallgatva kit támogasson. Egész életében a szeretetre törekszik, ez az ő igazi természete iránya, és ennek mesterévé válik. Magas testalkat, többnyire hízásra hajlammal. Ilyenkor hústoronynak néznénk. Előfordulhat a Neptunusz hatására kifejezetten vékony alak is, de ez nagyon ritka. Húsos szája, vizesedő, kissé felpüffedt arcán az orr két oldalán mély barázda, mely kiemeli a két orcát, ezzel Jupiteri, barátságos külsőt kölcsönöz. Olyan mint egy "óriás csecsemő".

Bolygók a jegyekben

Hold a Rák jegyben

Nagyon ragaszkodó, érzelmekben gazdag ember. A béke, a nyugalom a családban nagyon fontos a számára, mert kihat a hangulatára, ha családtagjainak rossz a hangulatuk, vagy feszült az otthoni légkör. Ha a többiek boldogok és kiegyensúlyozottak, ő is az lesz. Másokkal szemben zárkózott, míg meg nem ismeri őket, utána már nyílt és barátságos. Ösztönösen védekező magatartást mutat minden helyzetben. Az érzelmek és a megérzések jellemzik. Rendkívül aggódó típus, képes mindig a legrosszabbat gondolni már egy apró problémánál is. Emiatt a rendszeres aggódás miatt problémák lehetnek az emésztésével. Erős a családi ösztön e jegyhelyzet szülötteiben. Felhalmozási szenvedélye erős, gyakran nosztalgikus alkat. Gyors hangulatváltozásai gyötrően hathatnak környezetére. Szeretteihez nagyon ragaszkodik, fél még a gondolatától is, hogy valakit elveszíthet. Nagyon ragaszkodik édesanyjához, férfi esetén csak egy másik anyatípusú nő miatt hagyja el, míg nő esetében kiváló anyává válik.

Merkúr a Vízöntő jegyben

Meglehetősen eredeti személyiség, gyors felfogású, mindig tele kitűnő ötletekkel. Ha belső gondolatvilágát fel tudja használni tanulmányaiban, nagyon motivált lesz. Minden iránt érdeklődik, alapvetően jól tanul, hiszen későbbi ötleteinek megvalósítása is függ tanulmányaitól. Dinamikus, amely beszédében nyilvánul meg legfőképp. Stresszes időkben makaccsá, meggondolatlanná válhat, nehezen oldja fel a feszültségét. Általánosságban azonban barátságos és segítőkész, gyakran segít a rászorulókon. Nem áll távol tőle a bohóckodás és az eredetiség, és rendszeresen tükröt mutat partnereinek.

Vénusz a Halak jegyben

Hatalmas érzelmi energiával rendelkezik, naiv természetét gyakran kihasználják. Ha emberi kapcsolatokban kerül konfliktushelyzetbe, hajlamos a könnyebbik utat választani, amely jelentős önbizalom csökkenéshez vezethet. Kapcsolataiban is az érzelmek a legfontosabbak, képes bárkit a szívébe zárni, gyakran nincs tisztában saját szükségleteivel. Gyengéd, tapintatos és megértő barát, akihez mindig lehet fordulni. Művészetek terén a zenét és a misztikus ábrázolásokat élvezi legjobban. Békés, nyugodt családi körben tud rendesen enni. Ha családtagjai idegesek, nem tud enni, és ha ettől a légkör még feszültebb lesz, magát okolja a történtekért.

Mars a Halak jegyben

Érzelmes és érzékeny ember. Érzékeli a mások hangulatát, átérzi mások fájdalmát. Bármit tesz, azonnal tudja, milyen érzelmet váltott ki a másikból. Saját akaratát nehezen érvényesíti, annyira hagyja magát befolyásolni a környezete hangulatától. Gyakran kifejleszti a hízelkedést magában, hiszen tudja, azzal sok mindent elérhet. Ha dühét ki is adja, feltétlenül tudnia kell, hogy környezete elviseli azt. Hajlamos elbizonytalanodni, és struccpolitikát folytatni, stresszes időkben akár alkoholhoz, drogokhoz is nyúl. Gazdag képzelőereje kamatoztatható a művészetekben, irodalomban. Érzéki és szenvedélyes szerető. Előfordulnak olyan időszakai is, mikor hosszú ideig megvan szex nélkül.

 

 

www.newagestore.com

2008.12.04. 10:20 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

Lovers Tarot

Present Situation 

 

Ten of Cups 

Briefly: This card symbolises great happiness and contentment.

Full Meaning: This card shows a cup, held in a man’s hand, and joined by a woman’s hand, as they appear to be about to sip together from the liquid in the cup, as if sharing in a celebration of some wonderful event.  There is a rainbow in the background and several tall, green trees, some shrubs, beside a river and with mountains in the far distance.  The sky is blue and the day looks warm as in Springtime.  There are 9 cups across the sky in front of the rainbow. This card symbolises great happiness and contentment.  Two people are brought together in unison and peace to share a special time in their lives.  A joint project has obviously reached fruition and they are proud of their achievements and wish to celebrate in grand style. If you draw this card you may rest assured, that even though it took a long time to get where you are, it has all been worth the effort and the energy expended.  You can relax in your new found comfort zone and pursue your other objectives with peace of mind, knowing that your life is now more secure than it has ever been.

 Your World 

 

Page of Cups 

Briefly: Time to discover some new career direction that will lead you towards prosperity.

Full Meaning: The picture on this card is of a youngish person, who is often male, though this can indicate a female.  He is colourfully dressed and wears a hat and some plumage in it.  He carries some red flowers, and a cup with a fish jumping about in it.  He looks content and yet very innocent.  He could be about to embark on a new career or had just graduated from college, university or from law school.  He is clean shaven, either blue or black eyes and has lovely sleek hair.  He loves to wear bright coloured clothing which reflects his warmth and compassion for others.  If you draw this card and the person is yourself, you may discover some new career direction that will lead you towards prosperity.  If it is someone else, they could become very important to you, either by becoming your new best friend, or your lover or husband/wife.  This person is also highly sensitive and should therefore only mix with people who are positive and enthusiastic. There may also be some special occasion coming up where you have to put on your best threads.

 Your Lover's World 

 

Six of Wands 

Briefly: You are about to be recognised or honoured in some way for your talents and achievements.

Full Meaning: This is a victory card, so if you draw this in your reading you are about to be recognised or honoured in some way for your talents and achievements. People will look to your for inspiration and possibly leadership. You may also be considering doing some travelling or certainly exploring further options as they arise, rather than let them slip through your fingers. You could be given the directorship of a company or other exciting challenge to meet. You will be compensated for your talents in such a way that there is now no going back to your old defeatist ways.

 Nature of Issues 

 

Five of Pentacles 

Briefly: You may be called upon to help someone in need and this may be financial help.

Full Meaning: The picture on this card shows a woman who is wearing a scarf covering her head and shoulders.  She is comforting a young man who has a bloodied bandage around his head.  His left hand is also injured and bandaged.  He carries a long stick in his left hand to assist him walking.  The woman looks concerned for the young man and wishes to protect him from life’s harsh experiences.  In the background is a large disc containing five pentacles.  If you draw this card you may be called upon to help someone in need and this may be financial help.  You would be wise to question the motives of this person, just in case they are leaning on you too heavily, whereas they should be standing on their own two feet.

 Obstacles 

 

Ace of Cups 

Briefly: There is some abundance coming into the life of the person who draws this card. Whatever is wished for will be granted

Full Meaning: The picture on this card shows a large cup being held in a hand and in the cup the contents are flowing over the side and in the background is a large white done. There is a watery background and some flowers and greenery. This symbolises that there is some abundance coming into the life of the person who draws this card. Whatever is wished for will be granted. Either a new love, a new location or other significant new start is possible and will occur within a relatively short span of time. If the health has not been so good, then this will be improved radically. If you have your sights set on some specific accomplishment, it is likely to be achieved. Take a leap of faith and trust in the future.

 Lessons and Signs 

 

King of Cups 

Briefly: A proposal or proposition.

Full Meaning: This card shows a man dressed in armour.  He is holding a cup, as if offering it to someone on front of him.  In the background is a blue sky, a river and some mountains and lush green trees and grass. It appears to be a Spring day.  The man is clean shaven and good looking.  He wears his uniform proudly.  If this is you, then you may be about to propose to the object of your affection.  If this is someone you know, then you may be on the receiving end of a proposal or proposition from this man.  He is affectionate and caring and offers his pledge with sincerity and love.  There could also be a new job offer and this may also involve a place at a distance.

 Your Hopes, Fears and Desires 

 

Two of Swords 

Briefly: There are decisions to be made.

Full Meaning: To draw this card shows that there are decisions to be made. However all the facts may not be in at this point in time. There could be something about to crop up that you are not aware of and it may come to light later. Often something is not seen in the clear light of day or there is an unknown factor involved. Time is often of the essence and it is usually worth waiting it out for awhile to see what may arise to clarify the issue. Making a decision with all the facts is much easier than with only half the information.
Sometimes this card can indicate a problem with the eyes. Maybe an operation will be required, an injury may occur, or glasses need to be prescribed, or new glasses or some other matter involving the eyesight.
If this card is not you, or is unlikely to represent any situation directly involving you, then it is possible that it may relate to someone close to you. They may need your insight, or wisdom to help them sort out a dilemma they are in. There may be a situation where someone has to choose between two differing options and is not sure which is the most appropriate one to select.

 Your Lover's Hopes, Fears and Desires 

 

Four of Swords 

Briefly: It is time to take a rest, have a break, maybe have a holiday or in some other way remove yourself from current pressures.

Full Meaning: Initially when you draw this card, it is telling you to take a rest, have a break, maybe have a holiday or in some other way remove yourself from current pressures.  You may be run-down, tired, and now it is time to be a little contemplative and to take it easy for awhile.  The daily routine has become too demanding or even mundane and you need a change, any change will do.  If you have been feeling unwell, it may be time to consult a doctor, a surgeon or even a dentist.  Often it can indicate needing an injection, or cutting implements may be needed, as in surgery of some kind, or medications.  This is a good time to start looking after yourself, and protecting yourself against such things as getting an infection or fever.  Antibiotics may be needed or a tonic or some vitamins.  Some people just need to get more sleep or rest.  Your lungs may need attention at this time or you are experiencing some type of respiratory problem. If this is the case, then  seek help in the early stages to avoid any long-term health problem and your recovery will be quick.

 Challenges 

 

Queen of Cups 

Briefly: You could be about to achieve a position that is very dear to your heart or perhaps child birth or a wedding.

Full Meaning: The picture on this card shows a beautiful woman, dressed in a gown that could be a wedding dress.  This is holding a cup between her hands as if she has just been given this by someone in front of her.  She has lovely blonde hair that is braided and she wears pearl earrings and some pearls around her hair.  She wears an elaborate head dressing and there is a large fan in the background.  She is stood beside the ocean. If this is you, then you may be about to get married or even have your first child.  You are sensitive and caring and very family orientated.  You are immaculately well groomed and have great pride in your appearance. You could be about to achieve a position that is very dear to your heart.  If this is not you, then someone you know already, or whom you are about to meet, who is described by this card is about to enter your life and make a huge impact on your lifestyle.

 Outcome 

 

Page of Wands  

Briefly: Time to go where angels fear to tread and live.

Full Meaning: What a gorgeous young man depicted on this card. He looks romantic and adventurous and daring to go out there and conquer the world and meet his destiny, wherever that may be and with whoever he is yet to meet. He is warm and sensitive and challenged by the adventure of life itself. He knows no fears for he is too young yet to know what that means. He is daring and forthright and persistent to get his needs met. He likes to travel far and wide and will not be restrained by what others want him to do. His life is his own and he knows that he alone owns it. He cannot tolerate lies, deception or unwholesomeness. He welcomes change and will go off on a tangent and leave town on a whim. He knows no boundaries of mind or soul. He has gained some skills in life and has a feather in his cap, so to speak. He will go where angels fear to tread and live the simple life if at all possible. He is poetic and also loves life and learning new skills.

Karma, karmikus örökség

2008.11.09. 22:20 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

Nap karma: halakban állt.
Hold karma: rákban állt.
Merkúr: vízöntőben állt.
Vénusz: halakban állt.
Mars: halakban állt.
Jupiter: mérlegben állt.
Szaturnusz: mérlegben állt.
Uránusz: nyilasban állt.
Neptunusz: nyilasban állt.
Plútó. mérlegben állt.

Merkúr karma: vízöntőben.
Eredeti, emberszerető, kiváló emberismerő, jóindulatú, függetlenségre hajlamos egyén vagy, aki intuíciós és kommunikációs képességeinek köszönhetően bármilyen bölcseleti rendszert megújít.
Jellemző rád a problémák intellektuális megközelítése és a dinamizmus, amely a beszédeden a legfeltűnőbb. Barátságos, segítőkész vagy. Gyors észjárású. Váratlan közlések, kiszámíthatatlan véleményalkotás jellemez. Gyakran vonzódhatsz különleges tanulmányokhoz vagy hobbihoz, érdeklődhetsz a régmúlt és a távoli jövő iránt. Sajnos stressz hatására makaccsá, különccé válhatsz, nem egykönnyen látod be, hogy nehéz eset vagy.
Szokatlan észjárás, eredetiség, újszerű gondolkodás jellemez. Nyitottság, kíváncsiság jellemző rád, de csak amennyiben ez alapul szolgálhat az egyéni, sajátos, rendhagyó gondolatok kikovácsolásához. Ötletesség + gyorsaság is jellemez.
Minden érzéked éber, éles, erős és érzékeny. Van valami robusztusság abban, ahogy a valódi világot szemléled, érzékelésed nem rontja el túlságosan erős szépérzék. Nagyszerű képességed, hogy úgy látod meg a dolgok szépségét, hogy közben nem érzed szükségét annak, hogy megtagadd valóságosságukat. Fordított megfogalmazásban: minden hasznos dolgot a lehető legszebbre formálsz, hiszel a művészet hasznosságában és a hasznosság művészetében. Semmi sem botránkoztat meg, ha látod a hasznosságát. Nem zavar a disznóól szaga, mert a szalonnát látod benne, nem pedig a trágyalevet. Másrészt egy seregszemle szépsége hidegen hagy, mivel megborzadsz a mészárlás gondolatára. Érzéki ingerekre adott reakcióid kemény és realisztikus szemléleted formálja, mely minden látványt, szagot, hangot és érintést hasznossági értéke szerint ítél meg. Kevés élmény jut el hozzád anélkül, hogy ne kerülne mérlegre, és ne ítéltetne meg finoman kiegyensúlyozott értékmérlegeden.
Ellentétes aspektusod: elhamarkodott döntéseket hozol, fanatikus módon küzdesz igazadért, szétforgácsolod tehetségedet.

Vénusz karma: halakban.
Csendes, jóindulatú, megértő, együtt érző, segítőkész, mély érzésű lény, aki kiváló ritmusérzékének köszönhetően sikeres a zenében és a táncban.
Mindig romantikus, rendszerint érzékeny és megértő, többnyire népszerű. Sokszor művészi hajlamú. Kreatív pályát választ. Néha kihasználják jó természetét, mivel ritkán utasítja vissza a segítségkérést. Nagyvonalú és tudja élvezni az élet örömeit, ám az anyagiak területén nem túl ügyes, ezért szüksége van egy erős partnerre.
Az érzelmi hatásokra jóval mélyebb válaszokat ad, mint ahogy azt el tudja hitetni szeretteivel. Nehéz kifejeznie, mit érez, ezért gyakran félreértik és becsapják. Az érzelmi hatásokra az izmai reagálnak, vagyis úgy érzi, muszáj valamit tennie a szeretett emberért, valamilyen megbízást kell teljesítenie, ajándékot kell szereznie. Őszinte örömét leli az ajándékozásban. Az emberekről alkotott ítélete ritkán helytálló, mivel elsősorban saját érzelmei mélységével van elfoglalva. Ennek eredményeképp gyakran kötődik olyanokhoz, akiket nem is igazán érdekel. Elképzelhető, hogy rengeteg érzelmet és figyelmet pazarol rájuk, mielőtt észrevenné, hogy szerelme, szeretete viszonzatlan maradt. Saját érzelmi válaszai igazak és kifinomultak, és másoktól is ezt várja el. Meg kell tanulnia, hogy jobban ítéljen meg másokat, így önfeláldozása nagyobb viszonzásra talál a világban.
Ellentétes megnyilvánulásai: naiv, könnyen becsapható, védtelen, titkos viszonyban alaposan kihasznált, kusza érzelmű, álmodozó.

Jupiter karma: mérlegben.
Nyugalomra, harmóniára vágysz. Igazságérzeted átlagon felüli. Partnereiddel szemben megértő vagy, de távolságtartó. Lojális, ugyanakkor keményen elvárod partneredtől, hogy õ is az legyen. Művészi tehetséggel megáldott jellem vagy, könnyen hajlasz a kompromisszumokra. Nagy hibád, hogy irtózol a döntés kényszerétől. Ha színvallásra kényszerítenek, képes vagy pánikba esni. Remek szerető vagy, de a hangulatváltásaiddal a legmeghittebb pillanatokat is képes vagy tönkretenni.
Mivel ebben az állásban születettél, szinte mindenben lehetőséget látsz. Van benned valami enyhe perverzió, mivel szemmel láthatólag hajlandó vagy bármire, azt az egy dolgot kivéve, amely a legjobban megfelelne természetednek. Számodra az a legvonzóbb lehetőség, melyet nyilvánvalóan a világon a legkevésbé neked találtak ki. Erős a hajlamod, hogy vakon kövesd azt, amit mások tanácsolnak neked, illetve, hogy azonnal megragadd az első lehetőséget, melybe véletlenül belebotlasz. Meg kell szilárdítanod céljaidat, és meg kell tanulnod, hogy egyszerre csak egyetlen célra összpontosíts. Igényed, hogy inkább mások, mint a saját szemedben tűnj sikeresnek, hajlamossá tesz, hogy mindent mások szemével nézz, és így hiányozhat belőled az a hajtóerő, amely az önmagukból merítőket, építkezőket jellemzi. Túlságosan is hajlasz rá, hogy egódat mások elvárásaihoz próbáld igazítani, és ezért könnyen feladod céljaidat, hiszen az irányt nem saját szíved szabta meg.

Neptunusz karma: nyilasban.
A Nyilas szimbóluma a kentaur, a mitológia félig ló, félig embertestű lénye. Ezt a Neptunusz-pozíciót is az Alacsonyabb és Magasabb Én küzdelme jellemzi. Igencsak érdekel a vallás és a mitológia. Él benned a vágy a felfedezés, az utazás, az új eszmék kipróbálása iránt. Szívesen kísérletezel azzal, hogy új utakat találj a dolgok megtapasztalásában. Nagy hangsúlyt kapnak életedben a „spirituális” dolgok, de legalább ekkora szerepet játszik az érzékiség is. Figyelemre méltó látnoki képességeid lehetnek, igen színes álmok és előérzetek jellemeznek. Megérzéseid komoly mértékben fejleszthetők, és igen megbízhatóak, főleg ha tanári vagy újságírói pályán dolgozol. Lelkes, túláradó, akár féktelen is lehetsz. A kalandvágy szelleme vezérel, minden új terület érdekel, legyen az parapszichológia, ezoterikus gyógyító eljárások, vagy rosszabb esetben a tudatmódosító szerek.

Plútó karma: mérlegben.
Növeli a hajlamodat arra, hogy kellemetlen helyzeteket teremts, vitát, veszekedést provokálj csak azért, hogy megbizonyosodj a szeretett személy érzelmeiről. A szülött szexuális életed élénk és kielégítő. A társas kapcsolatok terén a Plútó ösztönöz a kapcsolatokból való kitörésre vagy azok felbontására. Az ember fokozottan egyéniségnek akarja magát érezni a kapcsolatokban. A nők ilyen állással lerázzák a rájuk osztott szerepeket, követeléseik vannak. Megkérdőjeleződik a házasságkötési formalitás szükséges volta, szaporodnak a nem konvencionális kapcsolatformák. A kapcsolatodon belül sokkal inkább az egyéni beteljesülésnek és vágykielégítésnek jut szerep.
A végső értelem keresése nálad a civilizált társadalom egyik legnemesebb vívmányával - az igazságérzettel - kapcsolódik össze. Elméd finoman ráhangolódik a többi emberre, illetve azok igényeire. Ráébredsz, hogy az egyetlen út, melyen az egyéniséged teljesen szabaddá válhat, ha a lehető legmagasabb szinten alkalmazod a törvényeket. A jogi ügyek ellentmondásait, melyek látszólag részleges szabadságot adnak - de valójában korlátoznak -, azonnal észreveszed. Empátiád áthatja emberi interakcióidat, és nem lehetsz teljesen elégedett mindaddig, amíg a környezetedben élőket bármiféle korlátozások sújtják. A törvényekkel való visszaélések hatalmas dühöt váltanak ki belőled, életenergiáidat pedig nagy valószínűséggel az emberi jogokért vívott küzdelemre összpontosítod.

Személyes horoszkóp

2008.11.09. 22:16 | zsuzso1981 | Szólj hozzá!

Személyre szabott horoszkóp

 • Aszcendens

  Hogyan hat rád az aszcendensed?

  Az aszcendenst teljesen felesleges titokzatoskodás övezi, pedig mindössze horoszkópod egy pontjáról van szó: a kezdetről. Az aszcendens annak a pillanatnak a szimbóluma, amikor világra jöttél. A sikeres élettervezéshez aszcendensed alapos ismerete elengedhetetlen, mivel döntéseid meghozatalában igen fontos szerepet játszik. Annak ellenére, hogy az aszcendens nem bolygó, nagyon személyes hatást fejt ki életedre. Aszcendensed segítségével viheted sikerre életstratégiádat, nagy hatást gyakorol megjelenésedre, viselkedésedre. Aszcendensed határozza meg cselekedeteid alapjait, azt, hogy milyennek mutatod magad, miképp öntöd formába személyiségedet, illetve hogyan fejezed ki magad a külvilág számára.
   

  Halak aszcendens

  Személyiséged jellemzően bizonytalan, és nem vagy képes összpontosítani. Áthágható határaid miatt nem mindig tudod, hol végződsz te és hol kezdődik a másik ember. Lelki szivacsként működsz, az egész környezetedből magadba szívod az érzéseket és a benyomásokat.
  Szelíd vagy, senkit sem akarsz megbántani, és szerény személyiséged lévén nem tudsz nemet mondani. Gyakran áldozatszerepbe kényszerülsz, és ezért hajlamossá válsz a passzív agresszivitásra. Ahelyett, hogy nyíltan kellemetlenséget okoznál valakinek, inkább olyan feladatokat vállalsz el, amelyeket nincs is kedved teljesíteni. Könnyelmű ígéreteket teszel, de szinte azonnal meg is szeged őket. A jegy szimbolikus halaihoz hasonlóan egyszerre kétfelé húz valamilyen erő. Ennek a személyiségnek az egyik fele a megtestesült kedvesség, a másik pedig a háttérből manipuláló erő. A kettő között ingadozol, ezért nem csoda, ha nehezen tudsz bánni a mindennapok valóságával.
 • Nap

  Hogyan hat rád a Nap?

  A Nap mutat rá arra a képre, ahogy a világ előtt megjelensz, valamint jelzi a cselekedeteidet irányító pszichológiai hajlamokat. A Napot olvasva megtudod, milyennek látszol, illetve azt is, hogy miért olyannak. A Nap több szempontból is uralkodó szerepet játszik vitaszférádban és életedben. Más hatások, különösen a Holdé, módosíthatják a Nap hatását, ám az alapvető szoláris mintától egyik sem téríthet el túlságosan messzire. Ez az oka, hogy a Nap-jegy asztrológiának nemcsak saját irodalma van, de egy egész üzletág is kialakult köré. Ennek köszönhetően pedig sokan vannak olyanok, akik azt gondolják, a horoszkóp annyit tesz, hogy az ember ismeri, "melyik jegyben született", illetve mit jelent ez a Nap-jegy. Ez durva tévedés - megértheted miért, ha elolvasod a többi égitest hatását is. Miközben a többi bolygóhatásról olvasol, ne feledkezz el arról, hogy az alapvető hatást mégiscsak a Nap gyakorolja rád, a többi bolygót pedig ennek tükrében kell értelmezned - különösen, amennyiben más bolygó is látható szerepet játszik életedben. Elgondolhatsz, megálmodhatsz, remélhetsz ezernyi dolgot a Hold vagy más bolygók hatására: mégis a Nap jelöli meg, mi vagy, és energiáid is akkor követik a csillagok rezgése által maximálisan támogatott ösvényt, ha sikerül a Nap által meghatározott legjobb személyiségedet érvényre juttatni.

  Nap a Halakban

  Mindig önmagadban keresed a megoldást, önismeretre, önállóságra törekszel. Célod mély és tiszteletre méltó. Ha nem sikerül megvalósítanod, annak inkább a cél nehézsége az oka, nem pedig az igyekezeted hiánya. Első célkitűzéseid anyagiasnak tűnhetnek, mivel ösztönösen tudod, hogy az én keresése akkor lehet sikeres, ha nem zavarja a fizikai szükségletek kielégítetlensége. Ám nem minden esetben rendelkezel kifinomult üzleti érzékkel, és ha így van, sikertelennek érzed magad. „Sikertelenséged” leggyakrabban annak köszönhető, hogy nem megfelelő beosztásban dolgozol. Ha rátaláltál a szeretet, megértés, szolgálat nonprofit területeire, akkor nagy lépést tehetsz a mély megelégedés felé, mely személyes, és ezért valódi sikert jelent számodra. Mivel céljaid különbözőek, megpróbálod azokat ésszerűen, elméleteidhez igazodóan megoldani, ahelyett, hogy követnéd ösztöneidet és szívedet. Mélyen vágysz rá, hogy helyesen cselekedjél, ám összezavarodsz valódi céljaidat tekintve, utat tévesztesz az élet dolgaiban. Mindez abból fakad, hogy elfelejted a belső halk hangot követni és hagyod eltéríteni magad valódi vágyaidtól. Így, a számodra idegen és ellenszenves ösvényeket követve, meglehet, hogy elbotlasz. Azt gondolod, nem értenek meg, holott te nem érted meg önmagad. Olyasvalakinek tünteted fel magad, aki nem te vagy, és rájössz, nem visz rá a lélek, hogy végigmenjél ezen az úton. Ha valódi, legmélyebb énedet megtaláltad, akkor kristálytiszta személyiség leszel.
  Önzetlen, kedves, szeretetre méltó vagy. Keveset vársz el, de sokat adsz, mindig lelkesen áldozod fel magad másokért. Az anyagi világ jelenlétében megpróbálhatod elnyomni azt a kedvességet, melyet szégyellsz, de ezáltal boldogtalan leszel. Ilyenkor követelőző, féltékeny, megbízhatatlan, öncsaló, esetleg kétszínű emberré válhatsz, mivel szemlélődő, merengő lelkedre zablát erőszakolsz, és olyan dolgok megtételére kényszeríted magad, melyek számodra idegenek. Ha a szívedet, lelkiismeretedet, önismeretre való törekvéseidet követed, akkor te lehetsz a legboldogabb, leghasznosabb halandó a földön. Ezáltal mély, spirituális igazságokkal élhetsz összhangban, melyek segítségével szinte misztikus módon kézben tarthatod mások, illetve saját életed gyeplőjét.
 • Hold

  Hogyan hat rád a Hold?

  A Napod zodiákusban elfoglalt helye meghatározza, hogy melyek életed puszta szemmel is látható hajtóerői és ösztöntörekvései. A Hold jegyállása azonban a szív vágyairól mesél, melyek nem biztos, hogy kifejezésre jutnak vagy megvalósulnak. Amikor tudod, hogy mit akarsz mondani, csak nem tudod kifejezni magad, akkor a Holdad az, amely tudja, és a Napod az, amely nem tudja szavakba önteni az érzést. Ha nem értenek meg, akkor Hold-természeted nyilvánult meg, melyet a Nap-jegy tökéletlenül tud csak kifejezni, és ezért azt érzed, elárultak. Amikor érzed, mit kéne tenned, csak nem tudod, hogyan, akkor Holdad tudja az utat, ám Napod nem hajlandó harmonikusan együttműködni vele. A szavak nélküli ismeretek, intuíciók, előérzetek, ösztönös megérzések a Hold gyermekei. Azok a kifejezési formák, melyeket legbensőbb, igazi énednek érzel, a Holdhoz tartoznak. Ilyen a művészet, a levélírás, bármilyen kreatív munka, néha a szerelem vagy az üzlet is. Bármit is érzel legmélyebb énednek, ezt a Hold hozta létre, illetve az a jegy melyben születésedkor állt a Hold.

  Hold a Rákban

  Nagyon komoly embernek tartod magad, olyas valakinek, akivel számolni kell. Úgy érzed, hogy megérted a többi embert, és ezért megérdemled, hogy téged is megértsenek. Ennek ellenére gyakran az ellenkezőjét éled meg. A dolgok nagyon világosan állnak előtted; megérzéseid erőteljesek, és akár helyesek, akár nem, teljesen meggyőzőek a számodra, cselekedeteid gyakran az intuíció irányítja. Néha megcsalnak az előérzeteid, különösen, ha érzelmeid is belekeverednek az ügybe. Belső természeted becses kincsnek tartod, melyet meg kell védened a „szörnyű sors” nyűgeitől és nyilaitól. Hajlamos vagy rá, hogy úgy érezd, ezek a „nyűgök és nyilak” ellened irányulnak még akkor is, amikor a kutya sem gondol rá. Árad belőled a vágy, hogy megértsenek és szeressenek.
  Hajlamos vagy a visszahúzódásra és a szemlélődésre, a szemlélődés pedig gyakran tépelődésbe fordul, egészen a depresszióig. Ébreszd fel magadban az együttérzést, érdeklődj mások iránt! Cselekedve érdemeld ki mások megértését, ezáltal téged is megértenek és elismernek majd. Feledkezz el magadról, érzelmeidről, reakcióidról, ösztöneid zabolázd meg, és fordítsd mások problémáinak megoldására vagy kreatív munkára, akár az üzlet, akár a művészetek területén. Belső természetedben a használni, valamivé válni, próbára tenni, szeretni parancsoknak kell felváltani azt a mély tendenciát, mely beéri a birtokolni, lenni, tudni, elvárni késztetésekkel. Ha megértő szellemed a külvilág felé irányítod, egyetlen ajtó sem marad zárva előtted. Ám minden ajtó zárva marad, ha energiáid kizárólag befelé engeded működni. Elsőként ismerd meg önmagad - fájdalmak és küzdelmek árán, ha kell -, és ha egyszer eljutottál az önismeretig, ne tépelődj tovább, ismerj meg valami mást is.
 • Merkúr

  Hogyan hat rád a Merkúr?

  A Merkúr vitaszféránk érzéki benyomásokat fogó antennája. Pozíciója jelzi, miképp reagálsz a különféle látványokra, hangokra, szagokra, ízekre és érintésekre, segít megérteni, milyen attitűddel viszonyulsz a téged körelvevő fizikai világhoz. A Merkúr az üzenetvivő tested és agyad – vagyis a Nap -, illetve belső természeted – vagyis a Hold – között, állandóan kapcsolatban áll a külvilággal.

  Merkúr a Vízöntőben

  Minden érzéked éber, éles, erős és érzékeny. Van valami robusztusság abban, ahogy a valódi világot szemléled, érzékelésed nem rontja el túlságosan erős szépérzék. Nagyszerű képességed, hogy úgy látod meg a dolgok szépségét, hogy közben nem érzed szükségét annak, hogy megtagadd valóságosságukat. Fordított megfogalmazásban: minden hasznos dolgot a lehető legszebbre formálsz, hiszel a művészet hasznosságában és a hasznosság művészetében. Semmi sem botránkoztat meg, ha látod a hasznosságát. Nem zavar a disznóól szaga, mert a szalonnát látod benne, nem pedig a trágyalevet. Másrészt egy seregszemle szépsége hidegen hagy, mivel megborzadsz a mészárlás gondolatára. Érzéki ingerekre adott reakcióid kemény és realisztikus szemléleted formálja, mely minden látványt, szagot, hangot és érintést hasznossági értéke szerint ítél meg. Kevés élmény jut el hozzád anélkül, hogy ne kerülne mérlegre, és ne ítéltetne meg finoman kiegyensúlyozott értékmérlegeden.
 • Vénusz

  Hogyan hat rád a Vénusz?

  A Vénusz vitaszféránk érzelmi antennája. A Vénuszon keresztül azok a benyomások érkeznek hozzád a külvilágból, melyekre érzelmi választ adsz. A Vénusz születésedkor a zodiákusban elfoglalt pozíciója határozza meg döntően, milyen attitűddel fogadod az érzelmi benyomásokat. Ahogy a Merkúr az érzéki élményeket - például látványt, hangot - továbbítja a Nap és a Hold által meghatározott alaptermészetedhez, úgy tesz a Vénusz is az érzelmi élményekkel. Ha a Vénusz ugyanabban a jegyben áll, mint a Nap, akkor az érzelmek igen nagy jelentőségre tesznek szert az életedben, közvetlen hatással vannak cselekedeteidre, illetve arra ösztönöznek, hogy a lehető legjobb oldaladat mutasd. Ha a Vénusz ugyanabban a jegyben áll, mint a Hold, akkor az érzelmek szintén fontos szerephez jutnak, illetve közvetlen hatást gyakorolnak belső természetedre, növelik magabiztosságodat, fogékonyabbá tesznek az érzelmi hatásokra. Ez a Vénusz-állás gyakran azt jelzi, hogy szívedben több szeretet van, mint amennyit ki tudsz fejezni. Ha a Vénusz ugyanabban a jegyben áll, mint a Merkúr, akkor az érzelmi és az érzéki benyomások együtt dolgoznak, és ez hajlamossá tesz arra, hogy az érzékek világát idealizáld, valamint arra, hogy az érzelmek világát érzékivé tedd. Bármit látsz, hallasz, azt érzelmi úton interpretálod, és ezáltal talán egyik-másik művészeti ágban szert teszel némi jártasságra.

  Vénusz a Halakban

  Az érzelmi hatásokra jóval mélyebb válaszokat adsz, mint ahogy azt el tudod hitetni szeretteiddel. Nehéz kifejezned, mit érzel, ezért gyakran félreértenek és becsapnak. Az érzelmi hatásokra az izmaid reagálnak, vagyis úgy érzed, muszáj valamit tenned a szeretett emberért, valamilyen megbízást kell teljesítened, ajándékot kell szerezned. Őszinte örömödet leled az ajándékozásban. Az emberekről alkotott ítéleted ritkán helytálló, mivel elsősorban saját érzelmeid mélységével vagy elfoglalva. Ennek eredményeképp gyakran kötődsz olyanokhoz, akiket nem is igazán érdekelsz. Elképzelhető, hogy rengeteg érzelmet és figyelmet pazarolsz rájuk, mielőtt észrevennéd, hogy szerelmed, szereteted viszonzatlan maradt. Saját érzelmi válaszaid igazak és kifinomultak, és másoktól is ezt várod el. Meg kell tanulnod, hogy jobban ítélj meg másokat, így önfeláldozásod nagyobb viszonzásra talál a világban.
 • Mars

  Hogyan hat rád a Mars?

  A Mars vitaszféránk energiaprincípiuma. A jegyekben elfoglalt helyzete jelzi, melyik az a csatorna, melyen keresztül az energiák természetes úton áramolnak, illetve melyik az a módszer, amellyel az energiák a legegyszerűbben irányíthatók. Ez az a bolygó, melyen keresztül a Nap cselekedetei és a Hold vágyai kifejezésre juthatnak, illetve ezen keresztül reagál tested és lelked a Merkúr érzéki, illetve a Vénusz érzelmi hatásaira. Ha a Mars ugyanabban a jegyben áll, mint a Nap, a Mars rengeteg energiát ad, és ez néha rossz irányba fordul, heves vérmérséklet és veszekedés formájában nyilvánul meg. Ha a Mars ugyanabban a jegyben áll, mint a Hold, akkor nagyon hatékonyan tudod felhasználni legbelsőbb céljaidat. Ez a bolygóállás körvonalazottá és gyakorlatiassá teszi vágyaidat. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Vénusz, akkor felgyorsítja érzelmi reakcióidat, és ezek hatására cselekszel. A szerelmi életedet szenvedélyessé és lángolóvá teszi, az érzelmi realitások területén pedig egyfajta általános e világi tudatosságra teszel szert.

  Mars a Halakban

  A Mars hajlamos rá, hogy eltűnjön a Halakban, ilyenkor az életerő valószínűleg gyenge és kiegyensúlyozatlan lesz. Éppen ezért fáradékony természeted van, és sokszor válsz visszahúzódóvá. Ha nem őrködsz folyamatosan energiáid felett, könnyen tépelődésben, befelé fordulásban és félelmekben pocsékolhatod el azokat. Olyan tevékenységet célszerű választanod, mely nem vesz igénybe fizikailag, és meg kell tanulnod követned energiád hullámzását is. Ily módon - ha résen vagy, és szemmel tartod életed zátonyait - messze juthatsz. Amíg nem dolgozol, töltsd fel magad tudatosan és tudattalanul is eszmékkel és vitalitással, ezek a későbbiekben kifejezésre jutnak majd. Ha folyamatosan és szünet nélkül haladni akarsz, akkor elveszíted energiáidat, eszméidet és vonzerődet. Nem kellene azzal próbálkoznod, hogy a szerelem kifejezésére túlságosan sokszor válaszd a testi szerelmet, mivel energiáid ezen a téren sem működnek kiegyensúlyozottabban, mint más fizikális dolgaidnál. Ha fáradt vagy, nem értékeled igazán sokra magad, és hajlamossá válsz, hogy rosszat feltételezz magadról. Megfelelő életvezetés mellett bőségesen hagysz időt a pihenésre, és hajlandó vagy rá, hogy lassítsd a tempót. Tudatod leghatékonyabban nyugalmi állapotban és magányban működik, éppen ezért meg kell tanulnod, hogy könnyedén belesimulj ezekbe az állapotokba, de ne hagyd, hogy mindez tépelődéssé és a lélek tespedtségévé váljon.
 • Jupiter

  Hogyan hat rád a Jupiter?

  A Jupiter az a csáp, amelyet lehetőségeid után kutatva engedsz ki a világba. Életed során - Nap- és Hold-alaptermészetednek megfelelően - ezen vonal mentén érnek el hozzád a lehetőségek. A Jupiter jegyállása jelzi azokat a helyeket, ahol lehetőségeket találsz, a módszereket, melyekkel kihasználhatod a kínálkozó alkalmakat, illetve arra is rámutat, miképp kell reagálnod úgy, hogy nyerj is az ügyön. A Jupitert hétköznapi - és téves - szóhasználattal „Szerencsebolygónak" is nevezik. A szerencse azonban nem annyira azon áll, mi jut el hozzád – Jupiter -, hanem sokkal inkább azon, hogy mit kezdesz vele, vagyis a teljes személyiségeden. A lehetőségek azonban a Jupiter által kijelölt vonalon érkeznek el hozzád, és figyelmesen el kell olvasnod a rád vonatkozó bekezdéseket. Ha a Jupiter ugyanabban a jegyben áll, mint a Nap vagy a Hold, akkor közvetlen és általában hatékony választ ad a felkínálkozó lehetőségekre, és nagy valószínűséggel „legszerencsésebb" arcát mutatja. Ha a Jupiter ugyanabban a jegyben áll, mint a Merkúr, akkor az érzéki benyomások opportunista értelmezést kapnak - bármit hallasz és látsz, az hasznot hoz a konyhádra, ugyanakkor figyelemre méltó makacsságot és keményfejűséget eredményez. Ha a Jupiter ugyanabban a jegyben áll, mint a Vénusz, akkor érzelmeidet úgy értelmezed, hogy azok a hasznodra váljanak. Érzelmeid harmonikusan együttműködnek azokkal a lehetőségekkel, melyeket a világ a fejlődéséhez felkínál, karriered és a szerelmi életed ritkán zavarják egymást. Ha a Jupiter ugyanabban a jegyben áll, mint a Mars, akkor lehetőségeidet energikusan, lendületesen, lelkesen és bátran ragadod meg, nagy léptekkel haladsz előre és nyílt lapokkal játszol.

  Jupiter a Mérlegben

  A kíváncsiság bolygóállása. Mivel ebben az állásban születettél, szinte mindenben lehetőséget látsz. Van benned valami enyhe perverzió, mivel szemmel láthatólag hajlandó vagy bármire, azt az egy dolgot kivéve, amely a legjobban megfelelne természetednek. Számodra az a legvonzóbb lehetőség, melyet nyilvánvalóan a világon a legkevésbé neked találtak ki. Erős a hajlamod, hogy vakon kövesd azt, amit mások tanácsolnak neked, illetve, hogy azonnal megragadd az első lehetőséget, melybe véletlenül belebotlasz. Meg kell szilárdítanod céljaidat, és meg kell tanulnod, hogy egyszerre csak egyetlen célra összpontosíts. Igényed, hogy inkább mások, mint a saját szemedben tűnj sikeresnek, hajlamossá tesz, hogy mindent mások szemével nézz, és így hiányozhat belőled az a hajtóerő, amely az önmagukból merítőket, építkezőket jellemzi. Túlságosan is hajlasz rá, hogy egódat mások elvárásaihoz próbáld igazítani, és ezért könnyen feladod céljaidat, hiszen az irányt nem saját szíved szabta meg.
 • Szaturnusz

  Hogyan hat rád a Szaturnusz?

  A Szaturnusz jelzi, milyen irányt vesz életedben az önfenntartás ösztöne, mely - legmagasabb szintű manifesztációjában - nem engedi, hogy kizárólag a védekezés uralkodjon el rajtad, hanem ambíciót és aspirációt is ad. A Szaturnusz vitaszférádban elfoglalt helyzete mutatja, miképp védekezel a világgal szemben, vagy miképp rontasz neki. Ha a Szaturnusz ugyanabban a jegyben áll, mint a Holdad, akkor a védekezés lesz domináns, és fennáll a befelé fordulás veszélye is. Minél messzebb áll a Szaturnusz a Naptól, a Holdtól és az aszcendenstől, annál nagyobb az esély, hogy személyiséged tárgyilagos, extrovertált lesz. Ha a Szaturnusz ugyanabban a jegyben áll, mint a Merkúr, akkor komoly és mély válaszokat adsz az érzéki ingerekre, és ehhez az álláshoz gyakran társul elmélyült és gyakorlatias elme. Ha a Szaturnusz ugyanabban a jegyben áll, mint a Vénusz, akkor az érzelmi tapasztalatokkal szemben fennálló védekező attitűd a szerelmi életben hidegséget, az érzelmekben és emberi kapcsolatokban pedig nehézségeket eredményez. Ez a pozíció az üzleti életben általában konzervatív szemléletet, a magánéletben pedig „a kártyában szerencsés, a szerelemben szerencsétlen” személyiséget eredményez. Ha a Szaturnusz ugyanabban a jegyben áll, mint a Mars, akkor a defenzív, illetve az agresszív késztetések összezavarodása bizonytalan személyiséget eredményezhet, vagy esetleg - amennyiben a Nap és a Hold erős, a teljes személyiség kiforrott - kiegyensúlyozott, nyugodt, békés, józan ítélőképességű és megfontoltan cselekvő embert eredményez. Ha a Szaturnusz ugyanabban a jegyben áll, mint a Jupiter, akkor megfontoltan és kiegyensúlyozottan reagálsz a lehetőségekre.

  Szaturnusz a Mérlegben

  Úgy tűnik, nincs igazán nagy igényed rá, hogy megvédd magad, hiszen az igazolást közvetlenül másoktól kapod. Képes vagy rá, hogy a világ legalkalmazkodóbb embere legyél, munkatársaiddal könnyen kijössz, illetve nagyon jól megférsz azokkal, akikre legmélyebb éned igényt tart. Ez a Szaturnusz-pozíció a benne születettek figyelmét eltereli önmagukról, és a külvilág, illetve a benne élő emberek felé irányítja. Ha energikus és kifelé forduló személyiség vagy, akkor nagyon vonzó, az emberekkel bánni tudó ember leszel, akinek nagyon keveset kell küzdenie azért, hogy megkapja, amit akar. Céljaidért nem kell másokkal megharcolnod, mivel legmélyebb megérzéseid megsúgják, miképp szerezz barátokat, illetve miképp hass az emberekre könnyedén. Ha természeted inkább passzív, esetleg hajlamos vagy a befelé fordulásra, életedet szívvel-lélekkel mások szolgálatának szenteled, és belső lelki életedre irányuló vágyad az önfeláldozáson keresztül elégíted ki. Mindenesetre, bármilyen irányba is mutat a teljes személyiséged, ez a Szaturnusz-pozíció a hasznos élet egyik legjobb biztosítéka, amely egy egyébként jelentéktelen horoszkópot is hajlamos megerősíteni és jelentőséggel felruházni.
 • Uránusz

  Hogyan hat rád az Uránusz?

  Az Uránusz általában véve az idegrendszerhez, a személyiség kreativitásához kapcsolódik, a vitaszférában elfoglalt helye pedig arról árulkodik, milyen kreatív utakat keres legjellegzetesebb éned kifejezésére. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Merkúr vagy a Hold, az éber tudatosságot, az érzéki benyomásokra adott gyors reakciókat mutat, ezért, ha ebben az állásban születettél, vág az eszed, mint a borotva. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Nap, akkor nagy idegrendszeri aktivitással, vibrálóan érzékeny személyiséggel rendelkezel, és eredeti, kreatív vagy különc természeted van. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Mars, akkor igen aktív életet élő személyiséggel rendelkezel, szereted a nagy sebességet, talán a veszélyt is. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Vénusz, akkor az érzelmi ingerekre adott reakcióid szokatlanok, kiemelkedően idealista, mégis érzéki személyiség jellemez, és igen eredeti elképzeléseid vannak a szerelemről és az emberi kapcsolatokról. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Szaturnusz, akkor jó érzékkel valósítod meg eredeti ötleteidet, így ez a jegy egyszerre lehet kreatív és gyakorlatias, de jóval gyakoribb az az eset, amikor a gyakorlatiasság és az eredetiség között feloldhatatlan konfliktus feszül, és ez patthelyzetet eredményez. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Jupiter, akkor kedvező lehetőségek sora köszönthet életedbe, nemcsak jólétet, de a jólét megszerzéséhez szükséges eszközöket is biztosítja ez a bolygóállás, és invenciózus, merész, vezető szellemű személyiséget ad.

  Uránusz a Nyilasban

  Eredetiségednek nagy térre van szüksége, illetve arra, hogy a látásból indulj ki. Mindig készen állsz az általánosításra, akkor érzed magad leginkább az elemedben és akkor éred el a legnagyobb szellemi hatékonyságot, ha nagy fogalmakkal, eszmékkel, ideákkal dolgozol. Ezek a tulajdonságok kiváló művészt, gondolkodót vagy filozófust faraghatnak belőled, vagy pedig ködös fejű fantasztát, aki soha nem ereszkedik le a tényekhez. Meg kell tanulnod tisztelni a tényeket, illetve azt, hogy soha ne aggodalmaskodj amiatt, hogy nehézkesnek tartanak, a tények ugyanis mindig szilárd alapot adnak számodra az általánosításokhoz, és soha nem tesznek filiszterré. Egyszerre félsz és undorodsz a földhözragadtságtól, mivel úgy érzed, hogy valódi géniuszod kiemel a könyvmolyok és biflázok osztályából, hogy a szellem magasabb atmoszférájába repítsen. Számodra nincs olyan magasröptű eszme, amit meg ne értenél, vagy legalábbis ezt gondolod. Ha arra törekszel, hogy először a tényeket ragadd meg, és ezekre építed fel eszméidet, akkor valóban emelkedett és elmélyült személyiség lehetsz, olyan, amilyennek képzeled magad. Ha megtanulod értékelni a tudást - eszméidnek biztosítékát -, akkor valódi intellektuális erővé válhatsz. Magad is ebben a formában találod meg önmagad legigazibb kifejeződését.
 • Neptunusz

  Hogyan hat rád a Neptunusz?

  A Neptunusz a tudattalan, mentális és spirituális örökséged legmélyebb forrásaival áll kapcsolatban, és azt jelzi, mi az, amit a magad számára biztosítottnak érzel az életedben. Ha a Neptunusz ugyanabban a jegyben áll, mint a Nap vagy a Hold, ez azt jelzi, hogy életedben a megérzések, a sejtések - vagy az illúziók – dominálnak, illetve azt a szükséget, hogy mereven ragaszkodj a realitásokhoz. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Merkúr, az éles érzékszerveket, érzékeny, esetleg kreatív szellemet eredményez, és az érzéki tapasztalatokra igen erősen reagálsz. Ha ugyanabban a jegyben van, mint a Vénusz, ezzel az állással az érzelmi benyomások idealista vagy romantikus - esetleg szentimentális - reakciót váltanak ki, fennáll a túlzott érzékiség vagy a különös örömforrások szeretetének veszélye. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Mars, az energiák összedolgoznak a megérzésekkel, és uralkodni fogsz a sorsodon. Ez az egyik olyan jelzés, amely az oldaladra állítja az angyalokat. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Jupiter, megérzéseidre hallgatva döntesz a lehetőségeid felől, általában a gyakorlatias és haszonelvű megoldások mentén. Ha jólétet nem is, de anyagi biztonságot igényelsz. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Szaturnusz, a megérzéseidre hallgatva védekezel, vagy nekitámadsz a világnak, általában sikeresen, negatív megnyilvánulásodban viszont megnő a tévképzetek és a boldogtalanság veszélye.

  Neptunusz a Nyilasban

  A Nyilas szimbóluma a kentaur, a mitológia félig ló, félig embertestű lénye. Ezt a Neptunusz-pozíciót is az Alacsonyabb és Magasabb Én küzdelme jellemzi. Igencsak érdekel a vallás és a mitológia. Él benned a vágy a felfedezés, az utazás, az új eszmék kipróbálása iránt. Szívesen kísérletezel azzal, hogy új utakat találj a dolgok megtapasztalásában. Nagy hangsúlyt kapnak életedben a „spirituális” dolgok, de legalább ekkora szerepet játszik az érzékiség is. Figyelemre méltó látnoki képességeid lehetnek, igen színes álmok és előérzetek jellemeznek. Megérzéseid komoly mértékben fejleszthetők, és igen megbízhatóak, főleg ha tanári vagy újságírói pályán dolgozol. Lelkes, túláradó, akár féktelen is lehetsz. A kalandvágy szelleme vezérel, minden új terület érdekel, legyen az parapszichológia, ezoterikus gyógyító eljárások, vagy rosszabb esetben a tudatmódosító szerek.
 • Plútó

  Hogyan hat rád a Plútó?

  A Plútó a Skorpió uralkodó bolygója. A Plútó azzal a képességeddel van kapcsolatban, hogy hagyod a dolgokat a maguk menetében haladni, hogy megszabadulj az irreleváns előítéletektől és az idejétmúlt viselkedési mintáktól. Kapcsolatban áll a tudattalan érzésekkel, a belső motivációkkal és az elnyomott érzelmekkel. Egy erős Plútó képessé tesz arra, hogy megpillantsad az élet rejtett oldalait, és ezzel hatalmat adjon a kezedbe - hatalmat, melyet jóra és rosszra egyaránt fel lehet használni. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Nap, ez a hatalom szeretetével és becsvágyó természettel jár. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Hold, ehhez mély pszichológiai tudatosság társul, illetve az a képesség, amellyel megérezheted mások rejtett szándékait. Emellett búskomorságot és érzékeny természetet is mutat. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Merkúr, ez kutató, mindenen áthatoló szellemre utal, könnyen meggyőzöl másokat. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Vénusz, a Plútó ez esetben erős szerelmi természetet ad, mely hajlamos tesz a birtoklásvágyra és az önkényeztetésre. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Mars, ez megnöveli a függetlenségedet és az ego erejét, hatalmat ad mások felett. Bátorság és kegyetlenség egyaránt járhat vele. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Jupiter, az tolakodóan kíváncsi személyiséget eredményez, aki az élet rejtett oldalait is meg akarja ismerni. Ha ugyanabban a jegyben áll, mint a Szaturnusz, az komoly természetet jelez, aki hajlamos az önmegtagadásra és az önfegyelemre.

  Plútó a Mérlegben

  A végső értelem keresése nálad a civilizált társadalom egyik legnemesebb vívmányával - az igazságérzettel - kapcsolódik össze. Elméd finoman ráhangolódik a többi emberre, illetve azok igényeire. Ráébredsz, hogy az egyetlen út, melyen az egyéniséged teljesen szabaddá válhat, ha a lehető legmagasabb szinten alkalmazod a törvényeket. A jogi ügyek ellentmondásait, melyek látszólag részleges szabadságot adnak - de valójában korlátoznak -, azonnal észreveszed. Empátiád áthatja emberi interakcióidat, és nem lehetsz teljesen elégedett mindaddig, amíg a környezetedben élőket bármiféle korlátozások sújtják. A törvényekkel való visszaélések hatalmas dühöt váltanak ki belőled, életenergiáidat pedig nagy valószínűséggel az emberi jogokért vívott küzdelemre összpontosítod.